Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 56: Archiwum Jerzego Łunkiewicza

Daty skrajne
1935-1950
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
1. Pamiętniki, zdjęcia, dokumenty, korespondencja, wyciągi z materiałów źródłowych, protokoły, kopie dokumentów, 1918-1920, 1929, 1935-1941, 1962-1984;
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Materiały biograficzne
1 Legitymacje Jerzego Łunkiewicza 1935 1946 pol, ang, fr.
2 Pamiętnik Jerzego Łunkiewicza obejmujący lata 1939-1941. 1939 1941 pol.
3 Pamiętnik Jerzego Łunkiewicza obejmujący lata 1941-1942. 1941 1942 pol.
4 Pamiętnik Jerzego Łunkiewicza obejmujący lata 1942-1943. 1942 1943 pol.
5 Pamiętnik Jerzego Łunkiewicza za rok 1943. 1943 1943 pol.
6 Pamiętnik Jerzego Łunkiewicza za rok 1944, T. I. 1944 1944 pol.
7 Pamiętnik Jerzego Łunkiewicza za rok 1944, T. II. 1944 1944 pol.
8 Pamiętnik Jerzego Łunkiewicza za rok 1945, T. I. 1945 1945 pol.
9 Pamiętnik Jerzego Łunkiewicza za rok 1945, T. II. 1945 1945 pol.
10 Pamiętnik Jerzego Łunkiewicza za rok 1945, T. III. 1945 1945 pol.
11 Pamiętnik Jerzego Łunkiewicza za rok 1946. 1946 1946 pol.
12 Pamiętnik Jerzego Łunkiewicza za lata 1946- 1947. 1946 1947 pol.
13 Pamiętnik Jerzego Łunkiewicza za lata 1947-1950. 1947 1950 pol.
Prace twórcy spuścizny
14 Pułkownik dypl. Jerzy Łunkiewicz, "Ewakuacja z Francji". pol.
Materiały z działalności twórcy spuścizny
15 Protokoły zdawczo odbiorcze, rozkaz dzienny. 1940 1942 pol.