Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 62: Archiwum Edmunda Charaszkiewcza

Daty skrajne
Opis zespołu
Edmund Charaszkiewicz (ur. 14 października 1895 r. w Poniecu, zm. 22 grudnia 1975 r. w Londynie). Oficer II Oddziału Sztabu Generalnego w okresie międzywojennym, ostatecznie w stopniu podpułkownika. Od 1914 r. żołnierz Legionów Polskich, a od 1917 r. pracownik Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej oraz ochotniczo III powstania śląskiego. Od 1926 r. w Oddziale II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na stanowisku referenta spraw ukraińskich. W roku 1928 (?) objął kierownictwo Ekspozytury nr 2 Oddziału II, która w odróżnieniu od innych ekspozytur nie funkcjonowała jako organ terenowy polskiego wywiadu, lecz zajmowała się organizacją sabotażu i dywersji na wypadek wojny na terenie państw ościennych. Na emigracji kontynuował działalność w ruchu prometejskim, należał ponadto do londyńskiej Ligi Niepodległości Polski. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari(1922), Orderem Polonia Resituta, Krzyżem Niepodległości z Mieczami (1933), trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi a także odznaczeniami zagranicznymi.
Opis zawartości zespołu
1.Życiorys, dokumenty osobiste, 1937-1949; 2. Opracowanie: "Przebudowa Wschodu Europy 1917-1921" - maszynopis; 3. Odpisy rozkazów, meldunków, komunikaty informacyjne z kampanii 1920 r. 4. Artykuły dotyczące III Powstania Śląskiego (m.in. o dywerssji w powstaniu), wycinki prasowe; 5. Brudnopis relacji dla Biura Rejestracyjnego, 1940-1941; 6. Relacje z przedwojennej dywersji pozafrontowej, raport z akcji specjalnych (m.in. organizacja oddziałów dywersyjnych na Śląsk Cieszyński, Spisz, Orawę i Ruś Zakarpacką), 1940; 7. Opracowania dotyczące obrony Lwowa w 1918 r., meldunki z 1918 oraz kopie akt dot. Organizacji Szkoły Wschodnioznawczej, 1918, 1931; 8. Relacje mjr Feliksa Józefa Ankersteina dot. Przygotowań do wojny dla Biura Rejestracyjnego Wojska, 1939; 9. Notatki dor. Dywersji pozafrontowejw 1939 r. (m.in. Personel Oddziału II SG, wykaz zaginionych podczas pełnienia czynności specjalnych, wykaz pozostałych w kraju dla zleconych zadań oraz na emigracji, 1939; 10. Rozkaz SG Oddziału II w sprawie opinii o oficerach oraz formularz ankiety, 1940; 11. Elaborat dotyczący organizacji łączności z okupowanym krajem, 1939; 12. Elaborat dotyczący organizacji pułku piechoty, 1939-1940; 13. Materiały do artykułu o przebudowie Europy Środkowej po I wojnie, zestaw źródeł, 1972-1974; 14. Korewspondecja, materiały do recenzji książek, wycinki prasowe, 1971;
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki