Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 65: Ignacy Mościcki (1867-1946); Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej)

Daty skrajne
Opis zespołu
Ignacy Mościcki (1867-1946) - Prezydent RP, profesor chemii, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, W latach 1912-1922 wykładowca i rektor Politechniki Lwowskiej. Wynalazca- opracował przemysłową metodę wytwarzania kwasu azotowego ze składników powietrza, w której tlenki azotu wykorzystuje sięw łuku elektrycznym. W latach 1926-1939 Prezydent RP wysunięty na to stanowisko przez J. Pilsudskiego. Po przekroczeniu granicy we wrześniu 1939 r. Internowany w Rumunii, przekazał urząd prezydenta gen. B. Wieniawie- Długoszowskiemu, a następnie W. Raczkiewiczowi. Od grudnia 1939 r. Przebywałna emigracji w Szwajcarii.
Opis zawartości zespołu
1-2. Wspomnienia;3.Życiorys, list do Wieniawy-Długoszewskiego (17.09.1939 r.), wspomnienia i zapiski o prezydencie, protokół wyboru prezydenta i sprawozdania (1929 r.), teksty przemówień, odezwy i czasopisma, 1929-1939, 1983; 4. Wspomnienia
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki