Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 68: Hrabyk Klaudiusz (1902-1989; polityk, dziennikarz)

Daty skrajne
Opis zespołu
Hrabyk Klaudiusz (1902-1989; polityk, dziennikarz) - polski polityk narodowo-demokratyczny, współtwórca Młodzieży Wszechpolskiej, dziennikarz, żołnierz AK i powstaniec warszawski. Przed II wojną światową działał w Obozie Wielkiej Polski i Związku Młodych Narodowców. W latach 1937-1939 redaktor "Kuriera porannego". W okresie II wojny światowej w konspiracji piłsudczykowskiej.Po jej zakończeniu publicysta i organizator prasy polskiej w Niemczech. Od roku 1949 mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Działacz Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia i Ligi Niepodległości Polski w Nowym Jorku. W 1959 r. Wyjechał do PRL.
Opis zawartości zespołu
1. Recenzje, wspomnienia, kopie artykułów, korespondencja
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki