Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 76: Archiwum Mieczysława Szumańskiego

Daty skrajne
Opis zespołu
Mieczysław Szumański (pułkownik, geograf)
Opis zawartości zespołu
1. Opracowania, (m. in. rkps: Założyciel Polskiej Szkoly Geograficznej Profesor Eugeniusz Romer), notatki, opracowania, brudnopisy, szkice, notatki, 1948-65; 2. Pamiętnik: "Garść wspomnień z lat 1910-1914" (rkps), 1963-67; 3. Opracowanie: "POW Komenda Naczelna"; 4. Sprostowanie historyczne o ostatnich latach Rydza-Śmigłego, notatki, brudnopis, 1951; 5. Korespondencja, 1951-64
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki