Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 78: Archiwum Stefana Dąbkowskiego

Daty skrajne
Opis zespołu
Dąbkowski Stefan (1884-1962) - polski działacz niepodległościowy i socjalistyczny, w latach 1935-39 poseł BBWR i OZN, wicemarszałek Senatu II RP ostatniej kadencji. Od 1902 roku członek PPS, a od 1904 roku jej Organizacji Bojowej - przewoził materiały wybuchowe z Zagłębia do stolicy. W latach 1905-07 aresztowany i więziony, ostatecznie zesłany na Syberię, skąd zbiegł do Lwowa. Od 1910 działał w Związku Strzeleckim i PPS-Frakcji Rewolucyjnej na terenie Królestwa Polskiego. W latach 1911-14 ponownie przebywał w Galicji, został komendantem oddziału Związku Strzeleckiego w Borysławiu. Od sierpnia 1914 w I Brygadzie Legionów Polskich. Po kryzysie przysięgowym internowany w Beniaminowie. Uczestniczył w walkach polsko-ukraińskich w Galicji w latach (1919-20), przez parę miesięcy więziony przez władze ZURL w Borysławiu i Tarnopolu. Od 1920 roku oficer WP, w 1934przeniesiony w stan spoczynku. W latach 1935-39 senator BBWR i OZN z okręgu Warszawa oraz radny Miasta Stołecznego, gdzie przewodniczy klubowi OZN. Od 1935 roku członek Parlamentarnej Grupy Stołecznej. W latach 1938-39 wiceprezes OZN. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu w dniu 2 września 1939 złożył wniosek o zmianę ordynacji wyborczej, pozwalający na wypełnienie przez posłów i senatorów żołnierskiego obowiązku bez ryzyka utraty mandatu
Opis zawartości zespołu
Pamiętniki (1905-1908), korespondencja, wycinki prasowe, zdjęcie z zesłania 1905-08; 1905-08, 1944
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki