Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 80: Wędziagolski Karol (1886-1974)

Daty skrajne
Opis zespołu
Wędziagolski Karol (1886-1974) - w młodości związany z radykalnymi socjalistycznymi organizacjami rosyjskimi. Absolwent Korpusu Kadetów w Petersburgu, następnie urzędnik w Petersburgu, oficer carskiej armii, współpracownik Borysa Sawinkowa w latach 1917-1921. W czasie przygotowań do wojny zRosją desygnowany przez Naczelnika Państwa do utrzymywania kontaktów z grupą Sawinkowa. Po 1921 r. Wycofał się z życia publicznego. Po wybuch II wojny światowej na emigracji w Brazylii.
Opis zawartości zespołu
"Opowieści dni i lat" - wspomnienia (maszynopis)
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki