Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 81: Archiwum Wacława Wieczorkiewicza-Scaevoli

Daty skrajne
Opis zespołu
Wieczorkiewicz-Scaevola Wacław (1890-1969; generał brygady) 0 Oo 1911 do 1914 był członkiem Polskich Drużyn Strzeleckich. Przybrał wówczas pseudonim Rene Scewola, który potem stał się częścią jego nazwiska. Od 1914 do 1917 służył w Legionach Polskich, następnie internowany. W Wojsku Polskim od 1918. W czasiewojny polsko-bolszewickiej dowodził 9 Pułkiem Piechoty Legionów i VI Brygadą Piechoty. Od 1923 był dowódcą 31 Pułku Strzelców Kaniowskich, a od 1926 24 Dywizji Piechoty. Od 12 października 1935 do wybuchu II wojny światowej był dowódcą Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu. W czasie kampanii wrześniowej był dowódcą etapów najpierw Armii "Kraków", a następnie Armii "Karpaty". W 1940 przedostał się przez Węgry do Francji, gdzie służył w Inspektoracie Wyszkolenia Naczelnego Wodza. Po klęsce Francji działał w ruchu oporu. Od 1943 przebywał w Szwajcarii.
Opis zawartości zespołu
1. Dokumenty osobiste - awanse, odznaczenia; 2. Wspomnienia; 3-4 Korespondencja z polskimi organizacjami
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki