Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 83: Archiwum Juliusza Ulrycha

Daty skrajne
1921-2000
Opis zespołu
Juliusz Ulrych (ur. 9 kwietnia 1888 w Kaliszu, zm. 31 października 1959 w Londynie), polski polityk, członek Polskiej Organizacji Wojskowej, piłsudczyk, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego. Ulrych pochodził z zamożnej luterańskiej rodziny kupieckiej o korzeniach niemieckich osiadłej od paru pokoleń w Turku, Kaliszu i Stawiszynie, byłsynem Emila i Berty ze Starków. Uczęszczał do Miejskiego Gimnazjum Klasycznego w Kaliszu, a po strajku szkolnym w 1905 do tamtejszej Szkoły Handlowej. Po egzaminie maturalnym złożonym w Gimnazjum św. Anny w Krakowie studiował inżynierię komunikacji na Politechnice Lwowskiej. Od wczesnej młodości działał w "Strzelcu", agitując na rzecz tej organizacji wśród ludności Małopolski (wygłosił m.in. 22 lutego 1914 w Bibicach przemówienie "Europa się zbroi, a cóż Polacy czynić powinni", przedrukowane później w prasie galicyjskiej). Po wybuchu wojny w roku 1914 Ulrych wstąpił do Legionów Piłsudskiego. Był oficerem 1 Pułku Piechoty Legionów (Pierwsza Brygada). W listopadzie 1918 roku kierował z ramienia Polskiej Organizacji Wojskowej akcją rozbrajania oddziałów niemieckich w Kaliszu. W czasie wojny z Sowietami lat 1919-1921 zorganizował w Szczypiornie pod Kaliszem 29 Pułk Strzelców Kaniowskich. Za zasługi dla kraju w tej wojnie otrzymał Order Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyż Walecznych. W latach 1922-1923 był słuchaczem Kursu Doszkolenia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Z dniem 15 października 1923 roku, po ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu naukowego oficera Sztabu Generalnego, otrzymał przydział do Departamentu VII Ministerstwa Spraw Wojskowych. [1] W następnym roku pełnił służbę w Departamencie I Piechoty M.S.Wojsk. Po roku 1926 był w randze majora (później podpułkownika) adiutantem marszałka Piłsudskiego [2] i mieszkał w rezydencji Marszałka, Belwederze. W latach 1926-1927 pełnił funkcję szefa sztabu Korpusu Ochrony Pogranicza [3], od 1928 roku działał jako dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego i był jednym z promotorów utworzenia AWF w Warszawie. Następnie dowodził 36 Pułkiem Piechoty Legii Akademickiej w Warszawie. W styczniu 1931 roku wyznaczony został na stanowisko szefa Oddziału IV Sztabu Głównego WP. Później został mianowany zastępcą szefa Administracji Armii. Od 13 października 1935 do 30 września 1939 Ulrych był ministremkomunikacji w rządach Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego i Felicjana Sławoja Składkowskiego. Jako taki był ostatnim w przedwojennnej Polsce szefem Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który go wspomina w swej książce Kurier z Warszawy (wydanie londyńskie). Od 1938 do 1939 był posłem na Sejm. W roku 1939 objął funkcję Szefa Komunikacji w Sztabie Naczelnego Wodza marsz. Śmigłego-Rydza.W 17 września 1939 udał się wraz z rodziną i całym rządem RP w obliczu sowieckiej inwazji i polskiej klęski do Rumunii. Tam z rodzinami innych ministrów rządu generała Składkowskiego został internowany w Baile Herculane, gdzie rodzina pozostała do obalenia rządu marszałka Antonescu w roku 1944, nie mając nawet możliwości wyjazdów do Bukaresztu. Po uzyskaniu zezwolenia na wyjazd z Rumunii Ulrychowie przedostali się przez Turcję na Cypr, stamtąd do Francji i na koniec do Anglii. Ulrych zgłosił się tam do służby czynnej w WP, ale zwolennicy polityki zmarłego generała Sikorskiego (na czele z Mikołajczykiem), którzy konsekwentnie odsuwali wszystkich piłsudczyków od władzy i wpływów, przydzielili mu tylko podrzędną posadę w administracji Rządu RP na Wygnaniu. Po wojnie Ulrych, pozbawiony polskiej emerytury, oszczędnościbankowych pozostałych w Polsce, spadku po matce (zm. 1941) i obywatelstwa przez władze PRL, musiał się utrzymywać z pracy własnych rąk: najpierw należał do tzw. Silver Brigade - byłych polskich ministrów i wojskowych pucujących srebra w londyńskim hotelu Claridge's, później pracował jako windziarz wdomu towarowym Harrods. Ok. R. 1950 Ulrych otrzymał stanowisko konsultanta w brytyjskim War Office. Na emigracji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Naczelnej Ligi Niepodległości Polski, politycznego skupienia piłsudczyków.
Opis zawartości zespołu
1. Wspomnie nia o Ulrychu, kopie pism od gemn. Sikorskiego, akta Komitetu funfacji pomnika nśp. Płk. Ulrycha, sprawa przeniesienia urny z prochami do Polski; 2. Dokumenty osobiste - legitymacje, dyplomy, świadectwa, mianowania, zaświadczenia, odznaczenia
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Materiały biograficzne
1 Życiorys oraz relacje i wspomnienia Juliusza Ulrycha. pol.
2 Dokumenty osobiste i zaświadczenia. 1927 1948 pol.
3 Dyplomy Juliusza Ulrycha. 1921 1938 pol.
4 Nekrologi, wspomnienia pośmiertne. Sprawa budowy nagrobka orza przeniesienia prochów z Anglii do Polski. 1959 1989 pol., ang.
Prace twórcy spuścizny
5 Notatki związane z zagadnieniami politycznymi, uwagi do artykułów i książek. 1931 1959 pol.
6 Konspekt wykładu Juliusza Ulrycha pt. "Bohaterstwo Młodzieży". pol.
Korespondencja
7 Korespondencja Juliusza Ulrycha z instytucjami i osobami prywatnymi. 1931 1958 pol.
Materiały o twórcy zespołu
8 Relacja o działalności Juliusza Ulrycha na polu upowszechniania kultury fizycznej. pol.
9 Artykuł o otwarciu magistrali Śląsk - Gdynia. 1939 1939 fr.
Materiały obce
10 Oświadczenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 30 listopada 1939 r. w sprawie wykonania uprawnień osobistych. 1939 1939 pol.
11 Odpis wywiadu udzielonego przez Józefa Becka dla gazety "Nowy Świat". 1940 1940 pol.
12 Biuletyn Wydziału Społecznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poświęcony sytuacji w Polsce w pierwszej połowie 1945 roku. 1945 1945 pol.
13 Materiały dotyczące działalności 29 Pułku Strzelców Kaniowskich. Korespondencja i uwagi do listów. 1959 1959 pol.
14 Przemówienie Jana Starzewskiego poświęcone 40 rocznicy wymarszu 1 Kompanii Kadrowej. 1954 1954 pol.
15 Relacje poświęcone strajkowi szkolenemu w Królestwie Polskim. 1944 1944 pol.
16 Odpis konwencji wojskowej między Polską a Ukrainą. pol.
17 Opracowanie Adama Herbutowicza pt. "Dlaczego Niemcy musiały być pobite?" 1944 1959 pol.
18 Fragmenty opracowania dotyczącego sytuacji politycznej Polski na arenie międzynarodowej w 1939 roku. pol.
19 Artykuł Stefana Mękarskiego pt. "Nieznany list Józefa Piłsudskiego do Ignacego Paderewskiego". 1959 1959 pol.
20 Korespondencja dotycząca przekazania spuścizny po Juliuszu Ulrychu. 1998 2000 pol.