Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 84: Archiwum Henryka Ciepichałła Henryk

Daty skrajne
Opis zespołu
Ciepichałł Henryk (1886-1934; major, ksiądz) - pijar, kapelan 1 pułku piechoty w Legionach w l. 1915-1917. Internowany w 1917 r. W 1916 r. Przyjął od Piłsudskiego akt wyrzeczenia się protestantyzmu. Do 1921 r. Kapelan w Wojsku Polskim. W 1922 r. Występuje ze stanu duchownego. 1 lipca 1922 roku ponownie wstąpił do czynnej służby wojskowej jako major administracji.13 Objał funkcje referenta Departamentu VII Ministerstwa Spraw Wojskowych. 15 grudnia 1923 roku został referentem w Biurze Historycznym. Następnie był kierownikiem oświatowym Wojskowego Wiezienia Sledczego w Warszawie i referentem w Departamencie Intendentury Ministerstwa Spraw Wojskowych. Podczas przewrotu majowego w 1926 roku został ranny. 1 kwietnia 1927 roku objał funkcje płatnika Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych. Odznaczony VM
Opis zawartości zespołu
Dokumenty osobiste,świadectwa, dyplomy, fotografie, wycinki prasowe, korespondencjaz kondolencjami do wdowy
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki