Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 88: Chocianowicz Wacław (podpułkownik)

Daty skrajne
Opis zespołu
Chocianowicz Wacław (podpułkownik) - sekretarz Komitetu Wykonawczego Uczczenia Pamieci Marszałka Piłsudskiego w 25 lecie Jego Zgonu", autor "Dziejów 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego"
Opis zawartości zespołu
Prasa z recenzjami książki "Dziejów 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego", korespondencja w sprawie recenzji autora oraz Haliny Chocianowicz, "Historia 5 pułku piechoty legionów "Zuchowatych" pod red. Gustawa Łowczowskiego, Sprawozdania i protokoły z zebrań "Komitetu Wykonawczego Uczczenia Pamieci Marszałka Piłsudskiego w 25 lecie Jego Zgonu", maszynopis opracowania "Sprawa Wileńska 1920", druki ulotne i broszury dotyczące Piłsudskiemu i legionom, "Raport z działalności bojowej baterii 2 I-go pułku artylerii Legionów Polskich 1916 r." autorstwa Józefa Becka, Stanisław B. Kuniczak: "Polski Korpus posiłkowy - 1-szy Pułk Artylerii Legionów"
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki