Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 90: Wilczyński Władysław

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
Poezja - zbiór wierszy patriotycznych, refleksje, erotyki; "Wotum Tysiąclecia 966-1966 b . Legionistów i Peowiaków z lat 1914-1918", Kraków 1967, Kronika wydarzeń 1914-1922
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki