Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 91: Retinger Józef (1888-1960)

Daty skrajne
Opis zespołu
Retinger Józef (1888-1960) - polski literaturoznawca, pisarz i polityk, doradca Władysława Sikorskiego; organizator Kongresu Haskiego, sekretarz generalny Ruchu Europejskiego, jeden z twórców Wspólnoty Europejskiej; cichociemny. W czasie I wojny światowej nawiązał kontakt z |Conradem oraz z wywiadembrytyjskim. W czasach II wojny światowej był doradcą politycznym gen. Sikorskiego. Towarzyszył mu również we wielu podróżach. Od 14 sierpnia 1941 do 5 września 1941 chargé d'affaires RP przy rządzie ZSRR (pierwszy przedstawiciel dyplomatyczny RP po wznowieniu stosunków dyplomatycznych wkonsekwencji układu Sikorski-Majski). Był najstarszym wiekiem cichociemnym, zrzuconym do kraju nocą z 3 na 4 kwietnia 1944 r. Postać kontrowersyjna, jego misja w kraju miała m.in. na celu ocenę siły armii podziemnej i ugrupowań komunistycznych w wojennej Polsce i przekazania tych informacjibezpośrednio Brytyjczykom. Po wojnie był orędownikiem zjednoczenia Europy
Opis zawartości zespołu
Korespondencja w sprawie Retingera i wycinku prasowe
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki