Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 96: Organizacja Naczelnych Władz Wojskowych

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
Materiały Instytutu: Wypowiedzi Marszałka Józefa Piłsudskiego w sprawach organizacji naczelnych władz wojskowych, relacja Aleksandry Piłsudskiej, Ludwik Zakrocki, Stanisław Biegański "Materiały do dziejów organizacji naczelnych władz sił zbrojnych 1936-1946"
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki