Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 104: Skwarczyński Stanisław (1888-1981; generał brygady)

Daty skrajne
Opis zespołu
W latach 1914-1917 w Legionach Polskich, a następnie w POW. W latach 1930-198 dowodził 1 Dywizją Piechoty Legionów. W latach 1938-1939 stał na czele Obozu Zjednoczenia Narodowego. Internowany w Rumuni, a następnie do końca wojny w niewoli niemieckiej. Po wojnie pozostał w Londynie.
Opis zawartości zespołu
Fragmenty wspomnień, , przemówienia, relacje, odczyty
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki