Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 108: Archiwum Tytusa Filipowicza

Daty skrajne
1914-1980
Opis zespołu
Tytus Filipowicz (1878-1953). Ambasador Polski, działacz polityczny, publicysta. Współpracownik Piłsudskiego w rmach PPS. W latach 1921-1032 pełnił funkce dyplomatyczne: charge d'affaires w ZSRR w 1921 r., poseł w Finlandi, Belgii w latach 1929-1932 ambasador w USA. Członek emigracyjnej Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej na emgracji
Opis zawartości zespołu
Dokumenty osobiste (legitymacje, fotografie, itp.), materiały do biografii, wyciągi ze źródeł (np. Wyciągi z listów ks. Metternicha), korespondencja, opracowania, artykuły, biuletyny i wydawnictwa emigracyjne (np. "Przedświt" wyd. PPS), materiały Rady Polskich Stronnictw Politycznych, raporty Rady Narodowej RP i opracowania oraz inne analizy polityczno-społeczne, doniesienia agencji prasowych
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Materiały biograficzne
1 Życiorys Tytusa Filipowicza. 1942 1944 ang.
2 Wywiad z Tytusem Filipowiczem. 1940 1945 pol.
3 Dokumenty osobiste Tytusa Filipowicza. 1934 1940 pol, fr.
4 Wspomnienia Tytusa Filipowicza z podróży do Japonii z Józefem Piłsudskim. 1933 1939 pol.
5 Wspomnienia Tytusa Filipowicza z okresu studiów w London School of Economics. 1943 1943 ang.
6 Zbiór fotografii. 1930 1945 pol., ang.
7 Testament Rosemary Elli Butler z zapisami na rzecz Tytusa Filipowicza. 1951 1951 ang.
Prace twórcy spuścizny: Opracowania
8 The Polish view of principles on which International Security Organisation should be based. 1940 1945 pol.
9 Sytuacja polityczno-ekonomiczne na świecie w latach 1904-1939. 1940 1945 ang.
10 Odbudowa gospodarcza kraju. 1940 1945 pol.
11 The transition period. 1940 1945 ang.
12 Blok preferencyjno-celny. 1942 1942 pol.
13 Uwagi dotyczące sytuacji Niemiec po zakończeniu II wojny światowej. 1940 1945 ang.
14 Sytuacja światowa. 1946 1946 pol.
15 Obowiązki rządu sowieckiego wynikacjące z przyjęcia Karty Atlantyckiej. 1943 1944 pol.
16 Opracowanie i notatki dotyczące pracy biskupa Poznańskiego Wawrzyńca Goślickiego "Senator Doskonały". 1938 1943 pol., ang.
17 Czy Polsce jest potrzebna gospodarka planowa? 1935 1935 pol.
18 History of political thought in Poland. 1940 1945 pol., ang.
19 Polska i Europa Środkowa po wojnie. 1944 1950 pol.
20 Armia polska we Francji i Wielkiej Brytanii. 1939 1945 pol.
21 The Security of Central Europe. 1940 1944 ang.
Prace twórcy spuścizny: Wykłady
22 Post War Germany. 1943 1943 pol., ang.
23 What to do with Germany? 1943 1943 ang.
24 "Exit Prussia" Indeed! 1940 1950 ang.
25 Sytuacja Polski pod koniec II wojny światowej. 1945 1950 pol.
Prace twórcy spuścizny: Recenzje i opinie o pracach
26 Tezy odpowiedzi na Deklarację League of Nations Uninon. 1943 1945 pol., ang.
27 "Partje czy kliki". 1940 1945 pol.
Prace twórcy spuścizny: Referaty
28 General, social and economic reconstruction. 1940 1950 pol., ang.
Prace twórcy spuścizny: Przemówienia
29 Ulotka pt. "Underground Labor on the Polish Goverment". 1944 1944 ang.
30 Rządy komunistów w Polsce. 1946 1950 ang.
31 Dzieje Polski. 1940 1945 ang.
Prace twórcy spuścizny: Artykuły
32 Z zagadnień lewicy polskiej. 1930 1945 pol.
33 Z minionych dni. 1914 1945 pol.
34 Czy rzeczywiście nie mamy Quislingów? 1940 1945 pol.
Prace twórcy spuścizny: Przemówienia
35 Fałszywa orientacja polskiej cenzury. 1940 1945 pol.
Prace twórcy spuścizny: Materiały warsztatowe
36 Before the Birth of the New Poland. 1940 1950 ang.
37 Uwagi Tytusa Filipowicza dotyczące wywiadu ze Stanisławem Mikołajczykiem w sprawie wschodnich granic Polski. 1944 1944 pol.
38 Notatki Tytusa Filipowicza dotyczące zagadnień Europy Środkowej. 1940 1950 pol, fr.
Materiały z działalności politycznej i społecznej
39 Działalność Tytusa Filipowicza w Radzie Narodowej. 1940 1949 pol., ang.
40 Działalność Tytusa Filipowicza w Polsko-Czechosłowackim Kole Współpracy Kulturalnej. 1940 1946 pol, ang, fr.
41 Działalność Tytusa Filipowicza w Radzie Polskich Stronnictw Niepodległościowych. 1946 1946 pol., ang.
42 Działalność Tytusa Filipowicza w pracach Towarzystwa Demokratycznego. 1942 1947 pol.
43 Działalność Tytusa Filipowicza w Radzie Polaków w Wielkiej Brytanii. 1942 1942 pol.
44 Konferencja Generalna London International Assembly. 1942 1948 pol., ang.
45 Dokumenty dotyczące działalności Tytusa Filipowicza w Polskim Czerwonym Krzyżu. 1940 1946 pol., ang.
46 Listy nazwisk brytyjskich osobistości wspierających sprawę polską w czasie wojny. 1940 1941 pol, ang, fr.
47 Karta Atlantycka a Polska i Państwa Bałtyckie. 1942 1942 ang.
48 Sprawy świadczeń emerytalnych na rzecz byłych pracowników rządu polskiego na uchodźctwie. 1945 1946 pol., ang.
Korespondencja
49 Korespondencja w sprawie Komitetu Obywatelskiego Obozu Niepodległościowego. 1948 1948 pol.
50 List Władysława Sieroszewskiego do Tytusa Filipowicza. 1945 1945 pol.
51 List A. S. Duncana Johna do Tytusa Filipowicza. 1945 1945 ang.
52 Brudnopis listu Tytusa Filipowicza do Kazimierza Sosnkowskiego. 1944 1944 pol.
53 Sprawa współpracy z Niemcami podczas wojny Romualda Krzemieniewskiego. 1944 1944 pol.
54 List Józefa Andrzeja Teslara do Tytusa Filipowicza. 1944 1944 pol.
55 Inwalidzi wojskowi Armii Polskiej w Wielkiej Brytanii. 1942 1944 pol., ang.
56 Karta pocztowa Antoniego Fessera z Oflagu do Tytusa Filipowicza. 1944 1944 pol.
57 Listy z Ministerstwa Informacji i Dokumentacji . 1943 1943 pol.
58 Scottish Committe for Polish Freedom. 1943 1945 ang.
59 Podziękowania dla Tytusa Filipowicza za przesłanie pracy pt. "Poland and Central Europe after war". 1941 1941 pol.
60 Podziękowanie dla Tytusa Filipowicza za wykład w Royal Institute of International Affairs. 1941 1941 ang.
61 Życzenia Świąteczne. 1941 1941 pol.
62 List Emily Rose do Tytusa Filipowicza. 1942 1942 pol.
63 List Charlesa A. Dane do Tytusa Filipowicza. 1942 1942 ang.
64 List Bogdana Krahelskiego do Tytusa Filipowicza. 1942 1942 pol.
65 List Franciszka Charwata do Tytusa Filipowicza. 1942 1942 pol.
66 List Jacques'a Deschamps do Tytusa Filipowicza. 1942 1942 ang.
67 List Wawrzyńca Czereśniewskiego do Tytusa Filipowicza. 1942 1942 pol.
68 List Ambasadora RP w Waszyngtonie do Tytusa Filipowicza. 1942 1942 pol.
69 List Wacława Studnickiego do Tytusa Filipowicza 1942 1942 pol.
70 List Franka Sweaney do Tytusa Filipowicza. 1942 1942 ang.
71 List Towarzystwa Polskiego w Londynie do Tytusa Filipowicza. 1942 1942 pol.
72 Objęcie przez Tytusa Filipowicza stanowiska w firmie The Mongomeryshire Printings. 1946 1946 pol.
73 Rotary Club of Enfield. 1943 1943 ang.
74 Listy Januarego Grzędzińskiego do Tytusa Filipowicza. 1945 1946 pol.
75 Komunikat Polskiej Agencji Prasowej. 1946 1946 ang.
Materiały obce
76 "Trybuna". 1942 1946 pol.
77 Fakty i dokumenty chwili. 1942 1942 pol.
78 "Na paryskim bruku". 1943 1943 pol.
79 Biuletyn Związków Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej. 1946 1946 pol.
Materiały o twórcy zespołu.
80 Elementy biograficzne Tytusa Filipowicza. 1950 1980 pol.
81 Wspomnienia poświęcone Tytusowi Filipowiczowi. 1955 1955 pol.
82 Wspomnienia poświęcone Tytusowi Filipowiczowi. 1960 1960 pol.
Materiały obce
83 Artykuł S. Śmietany dotyczący Zjazdu Konkresu Polonii w Filadelfii. 1948 1948 pol.
84 Zarys prawa narodów. 1949 1949 pol.
85 Materiały dotyczące działalności Polskiej Partii Socjalistycznej w Londynie. Biuletyny, odezwy, wiersze. 1941 1942 pol.
86 Uchwała Zespołu Piłsudczyków w Londynie. 1943 1943 pol.
87 Informacje dotyczące Tytusa Filipowicza z Archiwum Osobowego im. B. O. Jeżewskiego. 1953 1953 pol.
88 Broszura pt. "How Warsaw feel". 1944 1944 pol.
89 Memoriał Rządu RP na uchodźctwie w sprawie granicy z Niemcami. 1948 1948 pol., ang.
90 Opracowanie pt, "Poles in German Concentration Camp". 1943 1943 ang.
91 "Głos wolny sprawie publicznej poświęcony". Czasopismo Gromady Polskiej w Maghull, numery od 1 do 9. 1948 1949 pol.
92 Sprawy Polskie, nr 6 i 7, Londyn, listopad 1946. 1946 1946 pol.
93 Dokumentacja Miesięczna, zeszyt nr 12/24, styczeń 1949, zezyt 13/25 luty 1949. 1946 1946 pol.
94 Listy z Londynu Rok 1942. 1942 1942 pol.
95 Listy z Londynu Rok 1944. 1944 1944 pol.
96 Biuletyn Organizacyjny Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego z lat 1944-1945. 1944 1945 pol.