Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 112: Roos Hans

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
Przedwojenna polityka w oświetleniu niemieckim: Hans Roos, Polen und Europa. Studien zur polonischenAussenpolitik 1931-1939 - recenzja
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki