Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 113: Archiwum Alf-Tarczyńskiego

Daty skrajne
Opis zespołu
Tadeusz Alf-Tarczyński (1889-1985; generał brygady). Członek Drużyn Strzeleckich, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., w latach 1943-1946 wykładowca w Centrum Wyszkolenia Armii I Korpusu w Szkocji
Opis zawartości zespołu
Korespondencja prywatna i oficjalna, wspomnienia własne i innych, przemówienia, dokumenty sądowe w sprawie Kampanii Wrześniowej 1939 r., wiersze, teksty piosenek, odpisy listów i dokumentów i oryginały z okresu I wojny światowej, wycinki prasowe
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki