Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 115: Piasecki Julian (1896-1944; podpułkownik)

Daty skrajne
Opis zespołu
Ukończył Wydział Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej. Wykładał w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie, był wiceministrem komunikacji, członkiem Obozu Zjednoczenia Narodowego oraz Prezes Automobilklubu Polskiego. Członek Związku Strzeleckiego, były żołnierz POW, uczestnik Powstania Śląskiego, Powstania Warszawskiego. Zorganizował powrót Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do okupowanej Warszawy. Ranny w powstaniu, zmarł 5 sierpna 1944 r. w Szpitalu Maltańskim
Opis zawartości zespołu
1. Korespondencja w sprawie miejsca spoczynku Piaseckiego, kopie artykułów, listów i opracowań Piaseckiego; 2. Sprawa uczczenia pamięci Juliana Piaseckiego, poprze wmurowanie tablicy pamiątkowej w budynku dawnego szpitala, obecnie ambasady Królestwa Belgii , korespondencja, fotografie, opracowania; 3. Korespondencja, fotografie, relacje; 4. Fotografie - kopie
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki