Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 116: Górecki Janusz (podpułkownik)

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
Wspomnienia: "28 dni w obozie internowanych na Węgrzech" - maszynopis, w środku fotografie
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki