Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 120: Kukiel Marian (1885-1973; generał dywizji)

Daty skrajne
Opis zespołu
Działacz nielegalnych akademickiech organizacji, współzałożyciel Związku Walki Czynnej, Związku Strzeleckiego, żołnierz I Brygady Legionów, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Po wojnie m. in. Szef Wojskowego Biura Historycznego, od 1924 r. generał brygady. Po przewrocie majowym przeniesiony w stan spoczynku. Angażuje się w działalność naukową. Po klęsce wrześniowej przedostał się do Francji, gdzie został powołany na zastępcę Ministra Spraw Wojskowych. Dowódca I Korpusu, od 1942 r. Minister Obrony Narodowej. Współałożyciel Instytutu im. Gen. Sikorskiego i innych polonijnych towarzystw naukowych w Anglii.
Opis zawartości zespołu
Kopie pism, wycinki prasowe, uwagi o wspomnieniach gen. Józefa Rybaka
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki