Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 125: Łowczowski Gustaw (1897-1984; generał brygady)

Daty skrajne
Opis zespołu
Łowczowski Gustaw (1897-1984; generał brygady) - legionista, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Po skończeniu studiów wojskowych we Francji (1930 r.) został przydzielony został do Oddziału III Sztabu Głównego. W kampanii francuskiej 1940 był szefem sztabu 4 Dywizji Piechoty. W listopadzie 1944 objął dowództwo 3 Brygady Strzelców Karpackich. Na jej czele walczył w bitwie o Bolonię, zdobywając to miasto.
Opis zawartości zespołu
Notatki i rękopisy opracowań historycznych, wspomnienia (m in. o Marszałku Rydzu Śmigłym), wycinki prasowe
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki