Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 126: Iranek-Osmecki Kazimierz (1897-1984; pułkownik)

Daty skrajne
Opis zespołu
Iranek-Osmecki Kazimierz (1897-1984; pułkownik) - legionista, w czasie II wojny światowej szef Oddziału II Sztabu ZWZ, pod koniec czerwca 1940 został kierownikiem referatu informacyjno-wywiadowczego w Oddziale VI (Specjalnym) Sztabu Naczelnego Wodza, który zajmował się sprawami Kraju po przeniesieniu Komendy Głównej ZWZ do Polski. Emisariusz Naczelnego Wodza do kraju, po powrocie do Londynu zostaje w 1942 szefem Oddziału IV, a w grudniu zastępcą szefa Oddziału Planowania Sztabu Naczelnego Wodza. W marcu 1943 zrzucony do Kraju, na osobistą prośbę gen. Stefana Roweckiego. Od kwietnia 1943 był szefem Oddziału IV (kwatermistrzowskiego) Komendy Głównej Armii Krajowej, następnie w stycznia 1944 został szefem Oddziału II (informacyjno-wywiadowczego) Komendy Głównej AK. Funkcję tę pełnił do czasu powstania warszawskiego i w trakcie jego trwania. Po odzyskaniu wolności udał się do Londynu, gdzie w grudniu 1945 został członkiem Komitetu Organizacyjnego Koła Armii Krajowej a następnie został członkiem Zarządu Głównego. W latach 1948–1949 był przewodniczącym Zarządu Głównego Koła AK, następnie członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej Koła AK. Był także od 1954 członkiememigracyjnej Tymczasowej Rady Jedności Narodowej. Od 1960 działał w Funduszu Inwalidzkim Koła AK, najpierw jako wiceprzewodniczący a następnie przewodniczący. Był jednym z założycieli Studium Polski Podziemnej utworzonej w 1947.
Opis zawartości zespołu
Wycinki prasowe, artykuły, wywiady, przemówienia, wsponienia, korespondencja w tym Instytutu krajowe, listy otwarte, odpisy z dokumentów, materiały do biografii
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki