Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 129: Czarnocka Halina (1900-1998)

Daty skrajne
Opis zespołu
Czarnocka Halina z d. Karpowicz (1900-1998) - matka Haliny Zbirohowskiej Kościa, radna miejska w Krzemieńcu, działaczka społeczna i oświatowa, oficer AK odpowiedzialna za szkolenie łączniczek, pracownica sztabu gen. Pełczyńskiego, aresztowana w 1943 r., więźień Pawaiaka, Oświęcimia i Bergen-Belsen. Współtwórczyni i wieloletnia kierownik archiwum Studium Polski Podziemnej w Londynie, współredaktorka wydawnictwa "Armia krajowa w dokumentach, odznaczona VM
Opis zawartości zespołu
Wspomnienia z okresu okupacji
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki