Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 132: Archiwum Stanisława Trelliego

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
Raporty i meldunki z kraju oraz kalendarium wydarzeń (1944 r.), odpisy dokumentów i listów rządu emigracyjnego, wspomnienia, korespondencja, analizy sytuacji międzynarodowej
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki