Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 133: Kolekcja akt Gwido Langera

Daty skrajne
1927-1976
Opis zespołu
Langer Gwido (1894-1948) -podpułkownik dyplomowany, Kierownik Biura Szyfrów, kre złamało niemiecką maszynę szyfrującą Enigmę. W czasie wojny kontynuował pracę z innymi kryptologami na terenie Francji. W 1943 r. Aresztowany przez Gestapo
Opis zawartości zespołu
Materiały biograficzne zawierające dokumenty osobiste oraz brudnopis opracowania dotyczący przebiegu słuzby Gwido Langnera (sygn 1 - 2); Materiały dotyczące działalności twórcy spóścizny, w których znajdują się sprawozdania z działalnosci grupy kryptologów kierowanej przez Gwido Langnera naterenie Francji (sygn. 3 - 8); Materiały o twórcy zespołu zawierające artykuły o Gwido Langnerze (sygn. 9 - 14)
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Materiały biograficzne
1 Dokumenty osobiste Gwido Langera. Dzienniki I zaświadczenia./Personal papers of Gwido Langer. Daries, permits and certificates. 1943 1945 pol, ang, niem
Prace twórcy spuścizny
2 Brudnopis opracowania dotyczący przebiegu służby Gwido Langera. Fragment brudnopisu dotyczącego zasad szyfrowania na Enigmie./Rough copy of Gwido Langer's service history report. Excerpt from draft document on the working principle of the Enigma Machine. 1927 1939 niem.
Materiały dotyczące działalności twórcy spuścizny.
3 Sprawozdania z działalności grupy Gwido Langera. W tym: sprawy wznowienia działalności po klęsce wrześniowej we Francji; rozszyfrowanego materiału; rozliczenia finansowe; schemat działalności I ewakuacji z Francji. /Gwido Langer's operation group's report on: resumption of work in France after the September Campaign; decryption activities; financial statements; organisation chart and evacuation from France. 1940 1945 pol.
4 Sprawozdania Gwido Langera do Ministerstwa Spraw Wojskowych dotyczące przebiegu służby oraz prac kierowanej przez niego grupy we Francji. /Gwido Langer's military service and operation group's report for the Ministry of Military Affairs. 1939 1942 pol.
5 Sprawozdania dotyczące ewakuacji Ekspozytury nr 300. / Reports on evacuation of a Branch number 300. 1945 1945 pol.
6 Kserokopie sprawozdań z działalności grupy Gwido Langera, ewakuacji ekspozytury nr 300./Photocopies of Gwido Langer's operation group's reports and reports on evacuation of a Branch number 300. 1939 1947 pol.
Korespondencja
7 Materiały nadesłane Gwido Langerowi i jego rodzinie. Informacje dotyczące uposażeń. /Documents sent to Gwido Langer and his family. Information regarding wartime pay. 1940 1976 pol, ang, fr.
8 Sprawy dotyczące pobytu we Francji, uposażeń żołnierzy Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Wyjasnienia dotyczące wynagrodzeń./ Documents concerning Langer's stay in France and correspondence regarding wartime pay of soldiers of The Polish Resettlement Corps. 1939 1947 pol, ang, fr.
Materiały o twórcy zespołu
9 Tadeusz Lisicki, Enigma: kto ją złamał, a kto z niej skorzystał./ Tadeusz Lisicki 'Enigma: who broke the code and who took advantage of it.' pol.
10 Langer, Ciężki, Danilewicz skonstruowali „Lacidę". /Langer, Ciezki, Danilewicz build 'Lacida'. 1973 1973 pol.
11 Leszek Komuda, „Ava - gniazdo pogromców „Enigmy”. /Leszek Komuda, 'Ava - The Nest of Enigma Slayers.' pol.
Materiały obce
12 Porządek działań dla zespołu Z. / Order of Group Z proceedings. 1941 1941 fr.
13 Jan Kowalewski, Rola polskiego radiowywiadu w 1920 r./Jan Kowalewski, 'Role of Polish radio intelligence in 1920'. 1965 1965 ang.
14 Edward Raczyński, 'Poles risked death to help Jews'./A paper by Edward Raczynski 'Poles risked death to help Jews'. 1974 1974 ang.