Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 134: Kolekcja akt Maksymiliana Ciężkiego

Daty skrajne
1928-1997
Opis zespołu
Maksymilian Ciężki (1898-1951). Major, dowódca Biura Szyfrów. Od 1918 r, służył w wojskach łączności i oddziałach radiotelegraficznych.Od 1923 r. Oficer w randze kapitana, a następnie majora w Sztabie Głównym. W latach 1929 - 1932 zastępca Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Generalnego zajmującegosię łamaniem niemieckiego szyfru maszynowego. Od 1932 do wybuchu wojny kierownik Biura Szyfrów, kierował wspólnie z Gwido Langerem sprawą Enigmy. Brał udział w konstruowaniu maszyny deszyfrującej "Lacida". W czasie wojny kontynuował pracę wraz z Langerem i innymi kryptologami na terenieFrancji. W 1943 r. Aresztowany przez Gestapo
Opis zawartości zespołu
Materiały biograficzne: dokumenty osobiste (sygn. 1); Prace twórcy spuścizny: opracowanie dotychzące radioprzechwytywania (sygn. 2); Korespondencja: sprawy uposażenia i okoliczności śmierci Maksymiliana Ciężkiego (sygn. 3 - 4); Materiały obce: opracowanie o radiotelegrafii, fragment pracy o radiofonii i telewizji, biogram Antoniego Pallutha (sygn. 5 - 7 )
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Materiały biograficzne
1 Życiorys i dokumenty osobiste w tym: paszporty, zaświadczenia legitymacje. 1933 1949 pol, ang, fr.
Prace twórcy spuścizny
2 The organisation of Radiointerception. pol, ang, niem
Korespondencja
3 Sprawy dotyczące uposażenia Maksymiliana Ciężkiego i okolicznosi śmierci Gwido Langnera. 1945 1948 pol.
4 List Henryka Ciężkiego do Hugh Sebag – Montefiore dotyczący informacji o Maksymilianie Ciężkim. 1997 1997 pol.
Materiały obce
5 Mieczysław Ścieżyński, Radiotelegrafia, jako źródło wiadomości o nieprzyjacielu. 1928 1928 pol.
6 Fragment opracowania Stanisława Miszczaka pt. „Historia radiofonii i telewizji w Polsce” pol.
7 Biogram Antoniego Pallutha. pol.