Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 137: Archiwum Jana Mariana

Daty skrajne
Opis zespołu
Pułkownik, dowódca 8 batalionu 3 Brygady Strzelców Karpackich
Opis zawartości zespołu
Dokumenty osobste, relacje, korespondencja, wycinki prasowe
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki