Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 143: Zbiór szczątków spuścizn i kolekcji - kobiety

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
Kopie artykułów, dokumentów, wspomnienia, wyciągi z listów, kopie i oryginały dokumentów, zaświadczeń, dypolmów nadania odznaczeń, wycinki prasowe, - dotyczące głównie pracy niepodległościowej oraz I wojny światowej
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki