Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 151: Batycki Wiktor (1883-1951)

Daty skrajne
Opis zespołu
Batycki Wiktor (1883-1951) - pułkownik dyplomowany, dowódca m.in 5 Pułku Saperów w latach 1921-1929
Opis zawartości zespołu
"Myśl za drutami- rozważania obozowe" - maszynopis
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki