Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 154: Liga Niepodległości

Daty skrajne
Opis zespołu
Liga Niepodległości - organizacja piłsudczyków (o różnym rodowodzie) na emigracji w Anglii powstała już w 1947 r. Liga nawiązywała do tradycji niepodległościowych Józefa Piłsudskiego. Prowadziła działania zmierzające do przywrócenia Polsce niepodległości po II wojnie światowej, nie godząc się na ustalenia powojenne dokonane przez aliantów w Jałcie i popierając opozycję w Polsce. Po ponownym powołaniu przez Prezydenta RP Rady Narodowej (namiastki polskiego parlamentu) przekształciła się w stronnictwo polityczne. Po przekazaniu insygniów państowych przez prezydenta RP na uchodźctwie Lechowi Wałęsy, Liga uległa rozwiązaniu, niektózy jej członkowie związąli się z krajową Konfederacją Polski Niepodległej.
Opis zawartości zespołu
1-2. Korespondencja i protokoły z posiedzeń Ligii - 1951-1985 r.; 3. Biuletyny, wydawnictwa, wycinki prasowe 1951-1996; 4. Wydawnictwa Instytutu Bliskiego i Środkowego Wschodu "Reduta", 1949 r.; 5-10. Protokoły z zebrań, rezolucje, teksty referatów, notatki, biuletyny, prasa, korespondencja;
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki