Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 158: Przedpełski Marian (1912-1998)

Daty skrajne
Opis zespołu
Przedpełski Marian (1912-1998) - historyk, etnograf, kolekcjoner, który swoje zbiory przekazał do wielu instytucji kultury w Polsce. Autor wileu publikacji, artykułów w prasie krajowej i zagranicznej W czasie II wojny światowej prowadził komplety tajnego nauczania. Po wojnie m.in. Zajmował się polskimi pieśniami patriotycznymi.
Opis zawartości zespołu
1. Kserokopia "Jeszcze Polska Nie Zginęłą - Antologia z ilustracjami"; 2. Korespondencja Mariana Przedpełskiego z Instytutem oraz innymi instytucjami - kopie
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki