Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 164: Archiwum Leopolda Władysława Jaworskiego

Daty skrajne
Opis zespołu
Jaworski Leopold Władysław (1865-1930) Naukowiec, prawnik polski, polityk konserwatywny, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAU. Niezależnie od pracy naukowej i dydaktycznej był aktywnym działaczem politycznym. Związany ze środowiskiem krakowskich "stańczyków". W latach 1901-1914 pełnił mandat poselski na Sejm Krajowy, a 1911-1918 do austriackiej Rady Państwa. W Radzie Państwa opracował koncepcję zbliżenia ludowców i konserwatystów (dla ograniczenia wpływów Stronnictwa Narodowej Demokracji na wsi). Był członkiem kierownictwa Stronnictwa Prawicy Narodowej (1907-1918), prezesem Naczelnego Komitetu Narodowego (1914-1916), przewodniczącym Sekcji Zachodniej Naczelnego Komitetu Narodowego (1914-1918). Autor licznych prac z dziedziny prawa administracyjnego i cywilnego. Kopia rzekazana przez Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Opis zawartości zespołu
1-5. Diariusz za lata 1914-1921 (z notatkami z lat 1924-1928)
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki