Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 166: Koło Legionistów i Peowiaków

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
1. Deklaracje członkowskie legionistów i peowiaków, korespondencja; 2. Akta i korespondencja za lata 1966-1970; 3. Życiorysy, karty ewidencyjne, korespondencja legionistów i peowiaków; 4. Komunikaty Związku Legionistów i POW, wycinki prasowe; 5. Korespondencja, komunikaty, wykazy legionistów i peowiaków;6. Teksty przemówień
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki