Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 168: Ekspozytura "Progres", wywiad polski we Francji pod okupacją niemiecką

Daty skrajne
Opis zespołu
Ekspozytura "Progres" wcześniej Interallie "INT") - wywiad polski we Francji założony przez kapitana lotnictwa Romana Czerniawskiego w 1940 r., aresztowanego przez Niemców we Francji pod koniec 1941 r. Czerniawski pozornie przystał na współpracę z wywiadem niemieckim. Z Anglii słał potem Niemcom setki mylących informacji. M.in. rezultatem było całkowite przekonanie Niemców, że Alianci dokonają inwazji w rejonie Calais, a nie w Normandii.
Opis zawartości zespołu
Protokoły przesłuchań przez Polaków kapitana Romana Czerniawskiegi w 1942 r., w związku z likwidacją Ekspozytury Progres przez Niemców - kopie, sugestienapisane po zebraniu generałów w Londynie (1979) - kopie, opinia Czerniawskiego do pamiętników La Chatte - agentki Mathilde Carré - kopia
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki