Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 178: Archiwum Jana Śrzednickiego-Pomiana

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
1-6. Pamiętniki (1939-1944) - w pamiętnikach wklejone i luzem, dokumenty, korespondencja, fotografie, wycinki prasowe.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki