Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 186: Słowikowski Rygor Mieczysław

Daty skrajne
Opis zespołu
Słowikowski Rygor Mieczysław (1896-1989) – generał brygady Wojska Polskiego. W okresie lipiec 1915 - październik 1917 w Polskiej Organizacji Wojskowej, w latach 1917-1918 słuchacz Szkoły Podchorążych Polnische Wehrmacht. W grudniu 1918 przyjęty został do Wojska Polskiego i mianowany dowódcą plutonu w I Warszawskim Batalionie Garnizonowym, później przemianowanym na VI Warszawski Batalion Strzelców. W maju 1919 r. rozpoczął służbę w 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej. Dowodził w nim kompanią, a następnie batalionem. Porucznik piechoty z 1 czerwca 1919. W latach 1923-25studia wojskowe. Po zakończeniu studiów do kwietnia 1926 Oddział IV Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, kwiecień 1926 - wrzesień 1928 w Referacie Mobilizacyjnym Dowództwa Okręgu Korpusu Nr I w Warszawie. Kapitan Sztabu generalnego z 1 stycznia 1928. Wrzesień 1928 - marzec 1930 w ReferacieOrganizacyjno Mobilizacyjnym Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz w Biurze Ścisłej Rady Wojennej. Marzec 1930 - luty 1933 II oficer do zleceń Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, luty 1933 - czerwiec 1934 staż w 20 Pułku Piechoty w Krakowie. W czerwcu 1934 r. przeniesiony został do Korpusu Ochrony Pogranicza i wyznaczony na stanowisko szefa sztabu Brygady KOP "Wilno". Major dyplomowany z 1 stycznia 1936. W kwietniu 1937 r. objął kierownictwo Sztabu Brygady KOP "Grodno". Od grudnia 1937 do października 1939 kierownik placówki zagranicznej Oddziału II SG WP, październik - grudzień 1939 w Stacji Zbornej Oficerów w Paryżu. Grudzień 1939 - luty 1940 zastępca dowódcy 6 Pułku Strzelców Pieszych we Francji, luty - czerwiec 1940 w Oddziale II Sztabu Naczelnego Wodza w Paryżu. Po upadku Francji organizował ewakuację żołnierzy oraz organów wywiadu na południe Francji. Maj1941 - wrzesień 1944 szef Ekspozytury Oddziału II w Afryce Północnej z siedzibą w Algierze, pseudonim "Rygor". Wrzesień - grudzień 1944 szef Oddziału II Inspektoratu Zarządu wojskowego w Londynie. Podpułkownik dyplomowany. Grudzień 1944 - październik 1946 w Centrum Wyszkolenia Piechotyw Szkocji. Po wojnie osiadł w Londynie, gdzie zmarł. Pułkownik dyplomowany od 964, generał brygady od 1972.
Opis zawartości zespołu
Korespondencja (głównie krytyczna) dot. książki "Rygora" Słowikowskiego "W Tajnej Służbie", wycinki prasowe, fragmenty książki
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki