Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 191: Archiwum Czesława Jarnuszkiewicza

Daty skrajne
Opis zespołu
Jarnuszkiewicz Czesław (1888-1988) - generał, działacz niepodległosciowy (Organizacja Bojowa PPS), Związek Strzelecki, zesłaniec, w czasie I wojny światowej w Legionach Polskich, uczestnik wojny polsko-sowieckiej, kampani wrześniowej 1939 r, w okresie międzywojennym awansowany na generała, we wrześniu 1939r. w czasie ewakuacji na Wschód zatrzymanu przez NKWD, uwięziony w obozie w Starobielsku, a następnie w więzieniu na Łubiance w Moskwie. Ze Związku Radzieckiego ewakuował się razem z Armią Andersa - był generałem bez przydziału, od lutego 1942 r. w stanie nieczynnym w tzw. II grupie w Palestynie. Po wojnie zamieszkał w Londynie
Opis zawartości zespołu
1. Wspomnienia z Syberii 1905-1910, zajęcia Nadwórnej 1919 r., walk 66 p.p., ze Starobielska i Moskwy; 2.Notatki, kopie dokumentów, dokumenty osobiste, zaświadczenia, druki ulotne, korespondencja prywatna i oficjalna, zdjęcia i wiersze
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki