Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 193: Archiwum Elżbiety i Stanisława Rościszewskich

Daty skrajne
Opis zespołu
Rościszewska Elżbieta (1893-) pielęgniarka PCK, mi.in siostra przełożona w Polskim Szpitalu im. Paderewskiego w Edynburgu (od 1941 r.). Stanisława Rościszewska
Opis zawartości zespołu
Elżbieta Rościszewska: 1. Korespondencja prywatna (m.in ze Stanisławą Rościszewską, Janiną Starzewską); 2. Życiorysy, zaświadczenia od pracodawców, korepsondnecja z nimi, umowy o pracę, korespondencja służbowa; Stanisława Rościszewska: 3. Korespondencja prywatna (od Elżbiety Rościszewskiej, Haliny Niemirycz, Halizy Ozarowskiej, córki Zofii, Jana Czarnowskiego, wnuczki Renaty, Tyszkiewiczów, i innych osób
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki