Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 194: Archiwum Janiny i Jana Starzewskich

Daty skrajne
1931-1973
Opis zespołu
Starzewski Jan ( -1973) - dyplomata, publicysta, działacz emigracyjny, minister spraw zagranicznych rządu Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie ; Starzewska Janina
Opis zawartości zespołu
1. Starzewscy - wykłady J. Starzewskiego z dziedziny historii politycznej (I wojna światowa i dwudziestolecie międzywojenne); 2. Referaty i wystąpienia; 3. Janina Starzewska - rachunki, listy, notatki, dokumenty, spis inwentarza (ruchomości); 4. Korespondencja prywatna; 5. Jan Starzewski - brudnopisy listów; 6.Korespondencja do Jana Starzewskiego; 7. Korespondencja prywatna w języku francuskim do Starzewskich; 8. Korespondencja oficjalna Jana Starzewskiego (1936-1973); 9. Notatki, rachunki; 11. Rachunki, dokumenty majątkowe; 11. Listy kondolecnyjne po śmierci matki; 12. Listy córki Teresy z lat 1946-1965.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Materiały biograficzne: Dokumenty osobiste
1 Awans, akt mianowania Jana Starzewskiego na posła i ministra pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej przy Rządzie Królewsko - Duńskim, polecenie wyjazdu. 1935 1940 pol, fr.
Materiały biograficzne: Materiały gospodarcze i majątkowe
2 Sprawy dotyczące zakupów, budowy i utrzymania nieruchomości posiadanych przez Jana Starzewskiego. Ekspertyzy, akty notarialne, pełnomocnictwa,wypisy z ksiąg wieczystych, zawiadomienia o wysokości czynszów. 1931 1939 pol.
3 Administracja majętnościami Janiny i Jana Starzewskich. Sprawozdania. 1931 1939 pol.
4 Sprawy majątkowe Janiny i Jana Starzewskich. Rachunki, wpłaty na fundusze ubezpieczeniowe, rozliczenia. 1935 1973 pol.
Notatki
5 Notatki, wypisy z książek, wizytówki. pol.
Materiały działalności twórcy spóścizny: Organizacje społeczno-polityczne
6 Materiały dotyczące działalności Jana Starzewskiego w Lidze Niepodległości Polski. 1947 1948 pol.
Korespondencja
7 Brudnopisy listów Jana Starzewskiego do osób prywatnych. 1946 1950 pol.
8 Korespondencja oficjalna Jana Starzewskiego z dyplomatami i osobami prywatnymi. 1937 1962 pol.
9 Korespondencja oficjalna Jana Starzewskiego z działaczami i organizacjami politycznymi. 1940 1958 pol.
10 Listy kondolencyjne do Janiny Starzewskiej w związku ze śmiercią matki. 1951 1951 pol, ang, fr.
11 Korespondencja Janiny i Jana Starzewskich z córką. 1946 1965 fr.
12 Korespondencja Janiny i Jana Starzewskich z córką. 1961 1967 fr.