Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 196: Archiwum Eugeni, Jadwigi, Wacław, Stanisława, Czesława i Tadeusza Święcickich

Daty skrajne
Opis zespołu
A: TadeuszŚwięcicki (1893- 1973) - legionista - oficer I Brygady Legionów, korespondent wojenny, współpracownik Józefa Piłsudskiego -szef biura prasowego Prezydium Rady Ministrów, dziennikarz oraz dyrektor paryskiego biura Polskiej Agencji Telegraficznej przed wojną. W czasie wojny we francuskim ruchu oporu Po wojnie zastępca kierownika Sekcji Polskiej Radia Francuskiego. B: Jadwiga Aldona Święcicka (1900- ) - związana z organizacjami niepodległościowym, pracowała w Amerykańskim Komtecie Pomocy Dzieciom, inspektor oświaty pozaszkolnej, bibliotekarka, członkini PCK (również w czasiewojny w Anglii), służyła w Pomocniczej Służbie Wojskowej Kobiet przy PSZ, po wojnie aktywna działaczka emigracyjna w Londynie. C: Eugenia Święcicka (1897-1960), żona Tadeusza Święcickiego. D: Stanisław Święcicki E: Czesław Święcicki (1897-1971), major - członek Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej i Związku Walki Czynnej w latach 1912-1914, oficer I Korpusu Polskiego w Rosji w 1918 r., oficer 21 pp. 1918-1920, Szef Sztabu Związku Strzeleckiego, służył w PSZ na Zachodzie. F: Wacław Święcicki (1848-1900) - działacz socjalistyczny i poeta (autor "Warszawianki"), , działacz "Proletariatu", aresztowany za agitację socjalistyczną, więzień X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, skazany w 1880 r. na zesłanie, powócił w 1883 r. Członek I Proletariatu
Opis zawartości zespołu
A: 1. Dokumenty osobiste, majątkowe, legitymacje i dyplomy, notatki, wiersze; 2. Korespondencja; 3. Pisma, materiały pośmiertne - wspomnienia, fotografie; B: 1. Zaświadczenia, legitymacje i dokumenty, życiorysy, korespondencja z organizacjami i stowarzyszeniami, rekomendacje, listy prywatne, fotografie. Dodatkowo album zlicznymi zdjęciami (również z czasów wojny) znajduje się w kolekcji nr 201 (Zbiór fotograficzny); C: Dokumenty osobiste, zdjęcia, klepsydra; D: Fotografie, legitymacja oficerska; E: Dokumenty osobiste, fotografie, notatki i korespondencja; F: 1. Listy z Syberii, opracowania dot. Wacława Święcickiego, wycinki prasowe (artykuły) dot. ruchu socjlistycznego; 2. Fotografie rodzinne Święcickich (Od II poł XIX w. do okresu po II wojnie światowej), artykuł o X Pawilonie Cytadeli warszawskiej;
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki