Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 199: Zbiór austriackich map sztabowych

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
Mapy austriackie obejmujące obszar od Wielkopolski aż po południową przedwojenną Polskę.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki