Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 201: Zbiór fotograficzny

Daty skrajne
Opis zespołu
Zbiór stanowią zdjęcia i albumy darowane instytutowi przez różne osoby. Niewielka jej część stanowią materialy zebrane jeszcze z okresu przedwojennej działalności instytutu w Warszawie, większośc to te darowane po II wojnie światowej przez emigrantów w Wielkiej Brytanii, powiększany cały czas o nowe zdjęcia i albumy. Niektóre zdjęcia znajdujące się w jednostkach archiwalnych są i będą przepakowane w nowe pudła z tektury bezkwasowej z wpiętymi foliami poliestrowymi na zdjęcia, dlatego ilość albumów będzie się zmieniać.
Opis zawartości zespołu
Kolekcję zdjęć tworzą albumy i zdjęcia luźne oryginalnych fotografii ich reprodukcji, wydawnictw okolicznościowych, wycinków prasowych z okresu I wojny światowej, okresu międzywojennego, II wojny światowej, okresu powojennego (głównie obrazujące życie polskiej emigracji). Zdjęcia przedstawiają głównie wydarzenia historyczne, choć również są tam nieliczne zdjęcia rodzinne darczyńców. Obok zdjęć i ich kopii i przedruków w albumach znajdują się druki ulotne i dokumenty dot. działalności poszczególnych darczyńców. Albumy są podzielone na kilka kategorii i podkategorii - założonych w ciągu lat działania Instytutu: I Albumy legionowe i tematyczne (np. Legiony Polskie 1914-1917. Marszałek w Rumunii, Turcji i Egipcie) - 43 albumy; II tzw. Teczki Niebieskie (w trakcie przepakowywania), utworzone w okresie wcześniejszym przez pracowników Instytutu - tematycznei chronologiczne - 26 albumów; III Albumy zdjęć z pogrzebu Marszałka - 9 albumów; IVAlbumy zdjęć indywidualnych Marszałka - 11 albumów; V Albumy archiwalne o tematyce ogólnej - 6 albumów; VI Albumy Pamiątkowe członków POW - 10 albumów.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki