Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 202: Archiwum Wandy Pełczyńskiej

Daty skrajne
1920-1989
Opis zespołu
Wanda Pełczyńska z d. Filipkowska (1894-1976) - znana działaczka niepodległościowa, kurierka I Brygady Legionów w l. 1914-1915 r. I Naczelnego Dowództwa w 1919 r., posłanka na Sejm IV Kadencji (1935-1938), publlicytka i działaczka społeczna, redaktorka " Bluszcza" i "Kobiety Współczesnej", żonaszefa Sztabu Komendy Głównej AK gen. Tadeusza Pełczyńskiego, członkini ZWZ-AK, więźniarka NKWD w Wilnie w l. 1940-1941współpracownik Radia Wolna Europa, założycielka i pierwsza prezes Zjednoczenia Polek na Emigracji, odznaczona m.in. VM, Krzyżem niepodległości, Krzyżem AK
Opis zawartości zespołu
1. Korespondencja z Daszewskimi z Kielc, wspomnienia Stanisławy Daszewskiej z 1939 r.; 2, 3,4 Korespondencja prywatna (w tym z mężem Tadeuszem oraz Tadeuszem Pawłowskim z USA) i oficjalna;. 5. Korespondencja Wandy Pełczyńskiej z kierownikiem Polskiej Sekcji Radia Wolna Europa Janem Nowakiem; 6. Korespondencja prywatna i oficjalna; 7. Korespondencja prywatna Wandy Pełczyńskiej; 8-9. Notatki dot. wydawnictw, opracowań, itd. wspomienia, brudnopisy, 10. Materiały dot. Władysławy "Sławy" Macieszyny, zdjęcia jej i Stanisława Długosza, wspomnienia o niej, itp.; 11-13. Notatki, wspomnienia (pamiętnika z I wojny światowej), maszynopisy i brudnopisy opracowań; 14. Maszynopisy artykułów, stenogramy Radia Wolna Europa, lista kobiet potrzebujących w kraju 1946 r.; 15. Notatki, brudnopisy, przesłane Pełczyńskiej wspomnienia (m.in ze Lwowa po wybuchu wojny niemecko-sowieckiej); 16-17, 19-21. Artykuły historyczne Pełczyńskiej i poświęcone różnym osobom, wspomnienia (m.in. m.in wspomnienie Hanny Rzepeckiej-Pohoski z pracy w Departamencie Wojskowym 1915-1916) - maszynopisy, brudnopisy notatki; 18. Opracowania, recenzje, audycje dla Radia Wolna Europa - maszynopisy, rękopisy, notatki
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
1 Korespondencja m.in. Z Olgierdem Cumftem, Marią Czapską, Haliną Czarnocką, Tadeuszem Pawłowiczem, Olimpią Swianiewiczową i Wacławem Zagórskim. 1945 1974 pol.
2 Korespondencja m.in. z Tadeuszem Pełczyńskim, z rodziną Augustowskich, Stanisławą Rayską. 1945 1974 pol., ros.
3 Korespondencja m.in. z Adamem Ciołkoszem, Konstantym I. Gałczyńskim, redakcją "Wiadomości". 1946 1973 pol.
4 Korespondencja m.in. ze Stanisławem Grocholskim, Zygmuntem Koniecznym, Zofią |Pelczar, Anną i Jerzym Turowiczem, Tadeuszem Zawadzkim. 1946 1976 pol., ang.
5 Korespondencja m.in. Z Jadwigą Czarnocką, Hanną Mickiewiczową, Franciszkiem Wilkiem. 1948 1975
6 Korespondencja z kierownikiem Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa Janem Nowakiem-Jeziorańskim. 1952 1970 pol., ang.
7 Korespondencja z Haliną Chorążyną i Ryszardem Pakulskim przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1960 1977 pol.
8 Korespondencja m.in. Ze Stefanią Bądkowską, Haliną Bogdanowicz, Michałem Borwiczem, Czesławem Chowańcem, Andrzejem Filipkowskim, Stanisławem Zarzewskim. 1962 1976 pol.
9 Korespondencja z rodziną Daszewskich z Kielc, wspomnienia członkini POW i PWK Stanisławy Daszewskiej z 1939 r. 1963 1975 pol.
10 Korespondencja od Zofii Jaxy-Kwiatkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1968 1975 pol.
11 Korespondencja Barbary, Haliny, Wandy, Zofii i Janusza Filipkowskich przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1968 1978 pol.
12 Korespondencja od Hanny Filipkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1961 1969 pol.
13 Korespondencja od Hanny Filipkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1970 1970 pol.
14 Korespondencja od Hanny Filipkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1971 1971 pol.
15 Korespondencja od Hanny Filipkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1972 1972 pol.
16 Korespondencja od Hanny Filipkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1973 1974 pol.
17 Korespondencja od Hanny Filipkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1975 1975 pol.
18 Korespondencja od Hanny Filipkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. 1976 1976 pol.
19 Korespondencja od Hanny Filipkowskiej przesłana za pośrednictwem Marii Bobrowskiej. pol.
20 Wspomnienia Wandy Pełczyńskiej z lat 1914-1915, notatki. pol.
21 Wybór najważniejszych artykułów i audycji radiowych Wandy Pełczyńskiej z "Wiadomości", "Na antenie" i z "Tygodnika Polskiego" z lat 1958-1973. 1974 1974 pol.
22 Artykuły, audycje radiowe autorstwa Wandy Pełczyńskiej, m.in. recenzja książki Józefa Pawlaka, "Pięć lat", Listy i depesze; Listy powodzian, Recenzja ksiązki Henri'ego Bernarda "Historie de la Resistance Europeenne", O nagrodach pisarskich Armii Krajowej za rok 1968; Co chcę przekazać młodemu pokoleniu; Przemówienie posłanki W. Pełczyńskiej w Sejmie; Przemówienie na Radzie Jedności Narodowej; Pawiak. 1939 1968 pol.
23 Artykuły i audycje radiowe autorstwa Wandy Pełczyńskiej, m.in.: Pokaz drugi Bronię Dembińskiego. Kilka uwag o książce Anny Jędrychowskiej "Zygzakiem i Po Prostu", Błędy u Alana Clarka, których nie można pominąć milczeniem; Życzenia dla Uniwersytetu Jagiellońskiego; List otwarty łączniczki AK do pana ministra Stanisława Mikołajczyka. 1945 1947 pol.
24 Artykuły, recenzje i opracowania historyczne oraz fragmenty audycji radiowych Wandy Pełczyńskiej, m.in. Tragizm historycznego widowiska; O pogaństwie chrześcijan; Takie były pierwsze dni i noce Warszawy; Martyrologia Warszawy w dniach okupacji; Udział kobiet w wojnie 1939 r. Femina Partae Defensor. 1946 1953 pol.
25 Artykuły Wandy Pełczyńskiej: Noc wigilijna na Łukiszkach w 1940...; Trzy Rosjanki; Gen. Kutiepow; Józef Piłsudski - pisarz, wydawca i drukarz; Punkt wymiany jeńców w Baranowiczach III-X 1921 r. 1964 1964 pol.
26 Artykuły Wandy Pełczyńskiej: Hej chłopcy! Bagnet na broń; W Warszawie; Rozmowa w wagonie; Wyrok; Nalot, nalot, nalot!; Msza więzienna oraz Fragment pamiętnika powstańczego łączniczki Bronisławy Wolskiej. 1968 1968 pol.
27 Artykuły, audiencje radiowe autorstwa Wandy Pełczyńskiej, m.in.: Ludzie z Wileńszczyzny o Józefie Piłsudskim (wspomnienia), Nabożeństwo żałobne za gen. Stefana Roweckiego "Grota", Kielce w sierpniu i wrześniu 1939 roku; Kurierki Pierwszej Brygady. 1971 1971 pol.
28 Artykuły i opracowania poświęcone kobietom w walce o niepodległość autorstwa Wandy Pełczyńskiej, m.in. Arsenał Warszawski; O prasie kobiecej w latach niepodległości; Kobieta w Warszawie 1959; Szczęsna (O Wandzie Czarnockiej-Karpińskiej); Udział kobiet w Drużynach Strzeleckich. 1973 1973 pol.
29 Artykuły i opracowania historyczne autorstwa Wandy Pełczyńskiej (Wandy Hablewskiej), m.in. Kompleks Milczenia; Z dziejów tajnego szkolnictwa; Czytam książkę Wańkowicza; Odbicie więźniów w Wilnie w 1941 roku; Wśród ludzi, zabytków i wspomnień. Bradford - On Ayon, Castle Combe; Wielka jest twoja wierność; W Lubelszczyxnie; Na śladach Niemcewicza w Bath. 1976 1976 pol.
30 Artykuły i teksty audycji Wandy Pełczyńskiej na temat Marii Dąbrowskiej i literatury polskiej. pol.
31 Artykuły i opracowania historyczne autorstwa Wandy Pełczyńskiej na temat sytuacji Żydów w okresie II wojny światowej: Łuna z getta nad Warszawą; Eksterminacja Żydów w Europie; Bernard Mark o getcie warszawskim; Dziennik Adama Czerniakowa; Sprawiedliwi między narodami świata. pol.
32 Notatki, brudnopisy tekstów Wandy Pełczyńskiej. pol.
33 Projekty przemówień Wandy Pełczyńskiej, notatki, wypisy z literatury dotyczące wychowania młodzieży, Uniwersytetu Warszawskiego, publikacji Hansa von Kranhalsa, poetów i pisarzy. pol.
34 Brudnopisy artykułów i audycji radiowych Wandy Pełczyńskiej poświęconych zagadnieniom związanym z historią Polski w okresie II wojny światowej. pol.
35 Notatki, notatki z książek, brudnopisy Wandy Pełczyńskiej dotyczące m.in. Józefa Piłsudskiego i ruchu socjalistycznego. pol.
36 Opracowania, artykuły, teksty audycji radiowych z udziałem Wandy Pełczyńskiej: O książce Józefa Wulfa, Trzecia Rzesza i jej wykonawcy; Pamiętnik ocenzurowany; Pogadanka radiowa; Nie mozna zapomnieć; Odpowiedź na akietę. pol.
37 Teksty audycji Wandy Pełczyńskiej, Polska Podziemna nadana przez Radio Free Europe 20 wrzesnia 1964 r. 1964 1964 pol.
38 Teksty audycji Radia Wolna Europa z udziałem Wandy Pełczyńskiej i Janiny Miedzińskiej. 1963 1973 pol.
39 Materiały biograficzne i artykuły Wandy Pełczyńskiej dotyczące działaczy i pisarzy polskich i emigracyjnych: Zbigniew Chałko, Wanda Czarnocka-Karpińska, Ks. Henryk Hlebowicz, Irena Komorowska, Stanisława Kuszelewska-Rayska, Michał Hendys, Halina Nieniewska, Hanna Pohoska. 1972 1972 pol.
40 Materiały biograficzne i artykuły Wandy Pełczyńskiej dotyczące działaczy i pisarzy polskich i emigracyjnych: Michał Stawisz Pohoski, prof. Helena Radlińska, Maria Rychter, Adam Skwarczyński, Tomasz Sokołowa, Halina Sosnowska, Halina Sujkowska, Zofia Zawisza-Kernowa, Tadeusz Żuliński. 1972 1972 pol.
41 Władysława Macieszyna i Stanisław Długosz - notatki, opracowania, wypisy źródłowe, wspomnienia, fotografie. 1962 1975 pol.
42 Jarosław Gąbiewski, Władysław Milewski, NN, Aniela Stefanowa, Antoni Żygadło - wspomnienia i korespondencja żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Krajowej z walki i działalności w okresie II wojny światowej. 1970 1971 pol.
43 Wanda Kosińska-Ostachowska, Nina Grudzińska-Nassiusowa - korespondencja, fotografie, opracowanie, fragment wspomnień, wyciąg z rozkazu Naczelnego Dowództwa WP z 15.IX.1920 r., w sprawie instruktorek oświatowych. 1920 1976 pol.
44 Hanna Rzepecka-Pohoska - maszynopis wspomnień z okresu 1914-1920, wspomnienie dotyczące Palmir. 1946 1946 pol.
45 Artykuły, opowiadania i opracowania o tematyce historycznej, m.in. Informacje o pracy organizacji kobiecych na terenie Belgii; Podróż poślubna; Na zasadzie jakiego przedawnienia; Migawki z wiecu i pochód protestacyjny młodzieży w Londynie - widziany oczami żołnierza z Armii Krajowej; Berlingowiec. 1968 1968 pol.
46 Artykuły historyczne - Polityka narodowościowa Polski niepodległej; J. Ulrycha; Liga Niepodległości. 1968 1968 pol.
47 Notatki, opracowania, komentarze, wypisy dotyczące wydarzeń historycznych, publikacji i opracowań, aktualnej sytuacji politycznej. pol., ang.
48 Notatki dotyczące wydawnictw poświęconych najnowszej historii Polski, m.in. J. Ciechanowskiego, Powstanie Warszawskie. pol.
49 Notatki i wypisy z literatury dotyczące antysemityzmu i Żydów. pol., ang.
50 Notatki, wypisy z prasy angielskiej oraz publikacji, w tym m.in. z Pamiętników Juliana U. Niemcewicza t. I na temat spraw polskich w XIX w. pol., ang.
51 Wypisy i notatki dotyczace opracowań poświęconych historii Polski, w tym m.in. Juliana U. Niemcewicza. pol.
52 Wypisy i notatki dotyczące opracowań poświęconych historii Polski. pol.
53 Wiersze i utwory literackie autorstwa m.in. Antoniego Słonimskiego. pol.
54 Wypisy i notatki dotyczące opracowań poświęconych historii Polski i Rosji. pol.
55 Notatki Wandy Pełczyńskiej poświęcone zagadnieniom związanym z historią Polski w okresie II wojny światowej. pol.
56 Bibliografia poświęcona historii Polski. pol.
57 Pokwitowania, potwierdzenia, telegram, dowody wpłat z Polskiego Czerwonego Krzyża wystawione dla Wandy Pełczyńskiej i Jadwigi Barthel. 1943 1971 pol.
58 Pokwitowania, korespondencja, dowody wpłat, wykazy związane ze zbiórką środków pieniężnych na pomoc dla Kraju. 1947 1974 pol., ang.
59 Wykazy i adresy osób godnych pomocy w Polsce przygotowane przez Wandę Pełczyńską w latach 60-tych XX w. pol.
60 Lista osób potrzebujących pomocy w Polsce, w tym: wdów po więźniach niemieckich obozów koncentracyjnych, powstańcach warszawskich oraz instruktorek harcerskich poszkodowanych przez wojnę materialnie i zdrowotnie. pol.
61 Zjednoczenie Polek na Emigracji - deklaracja ideowa, rezolucje, sprawozdania. Opracowanie "Nowe obowiązki kobiet na emigracji", wywiad z Wandą Pełczyńską - pierwszą przewodniczącą "Zjednoczenia Polek na Emigracji", przemówienie Wandy Pełczyńskiej z okazji 20-lecia organizacji. 1950 1970 pol.
62 Komitet 50-lecia Czynu Zbrojnego Legionów - notatki, wycinki prasowe, komunikaty, odpisy. 1957 1989 pol., ang.
63 Karty biblioteczne i druki zamówień Wandy Pełczyńskiej z British Museum dotyczących literatury polskiej. 1956 1957 ang.
64 Szkice i rysunki szkoleniowe z zakresu dywersji i uzbrojenia. ang.