Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 203: Archiwum Wacława Stachiewicza

Daty skrajne
1919-1998
Opis zespołu
Stachiewicz Wacław Teofil (1894-1973). Działacz niepodległościowy, brat Juliana Stachiewicza. Przed I wojną światową działał w Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckim. Po wybuchu wojny służył w Legionach Polskich. W 1917 roku po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej. Po dezercji w1918 roku został Szefem Sztabu Komendy Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę rozpoczął służbę w Wojsku Polskim na różnych stanowiskach sztabowych (zastępca szefa sztabu Dowództwa Okręgu Generalnego Warszawa, oficer łącznikowy Naczelnego Dowództwa WP przy Dowództwie III Korpusu Armii Polskiej we Francji, szef wydziału w Departamencie I Ministerstwa Spraw Wojskowych, szef Sekcji Organizacyjnej w Oddziale I Sztabu MSWojsk). W czasie wojny 1920 roku został szefem Oddziału I, a następnie II Sztabu Armii Rezerwowej gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Pełnił tam także funkcje oficera operacyjnego. Po zakończeniu wojny polsko-radzieckiej skierowany do Wyższej Szkoły Wojskowej w Paryżu, którą ukończył w 1923. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Szef Oddziału I Sztabu Generalnego i I oficer Sztabu w GłównymInspektoracie Sił Zbrojnych. 1935 szef Sztabu Głównego. Autor 6-letniego planu rozbudowy przemysłu zbrojeniowego oraz studium możliwości wojennych w przypadku agresji niemieckiej. We wrześniu 1939 szef Sztabu Naczelnego Wodza. 18 września internowany w Rumunii, skąd zbiegł do Jugosławii iAlgierii. Ponownie internowany w Algierii przez władze francuskie na prośbę generała Władysława Sikorskiego. Po przybyciu do Anglii pod koniec 1943 nie otrzymał żadnego przydziału wojskowego. Po wojnie pozostał na emigracji, w 1948 wyjechał do Kanady.
Opis zawartości zespołu
W zespole znajdują się dokumenty osobiste, wspomnienia i pamiętniki, relacje oraz korespondencja.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Materiały biograficzne
1 Życiorys służbowy Wacława Stachiewicza 1958 1958 pol.
2 Dokumenty osobiste. Paszport, legitymacje, akty ślubu, zaświadczenia. 1933 1973 pol, ang, fr.
3 Zeszyt ewidencyjny Wacława Stachiewicza. 1946 1948 pol.
4 Kopie materiałów z teczki osobowej Wacława Stachiewicza pochodzące z Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie. 1933 1938 pol.
5 Relacje Wacława Stachiewicza poświęcone kampanii wrześniowej, przejściu do Rumunii i współpracy polsko-rumuńsko-angielskiej. 1939 1940 pol.
6 Wspomnienia Wacława Stachiewicza z działalności w Związku Walki Czynnej i Strzelcu. 1967 1967 pol.
7 Relacja Wacława Stachiewicza z przyjazdu do Rumunii w 1939 roku. 1939 1939 pol, fr.
8 Fragment wspomnień Wacława Stachiewicza dotyczący pobytu w Algierii i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. 1960 1960 pol.
9 Zaświadczenie i dyplom o nadaniu Wacławowi Stachiewiczowi Legii Honorowej. 1964 1964 fr.
10 Dyplomy Wacława Stachiewicza o nadaniu brązowego i srebrnego krzyża Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. 1966 1971 pol.
11 Zaświadczenia dotyczące hospitalizacji Wacława Stachiewicza w tym również zapisy elektrokardiograficzne, akt zgonu, poświadczenie kremacji zwłok. 1953 1989 ang.
12 Nekrolog, artykuły pośmiertne i fotografia grobu Wacława Stachiewicza. 1973 1987 pol.
Prace twórcy spuścizny: Opracowania
13 Opracowanie autorstwa Wacława Stachiewicza poświęcone historii politycznej II Rzeczpospolitej. 1960 1960 pol.
14 Materiały poświęcone użyciu lotnictwa w czasie konfliktu zbrojnego. Opracowania, korespondencja, uwagi. 1940 1967 pol.
15 Opracowanie Wacława Stachiewicza pt. "Warunki prowadzenia działań wojennych". 1950 1960 pol., niem
16 Uwagi Wacława Stachiewicza do planu działań w wojnie polsko-niemieckiej. 1939 1939 pol.
Prace twórcy spuścizny: Odczyty, przemówienia, artykuły
17 Artykuł Wacława Stachiewicza poswięcony 33 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 1951 1951 pol.
18 Odczyt Wacława Stachiewicza poświęcony działalności Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. 1949 1949 pol.
19 Przemówienie Wacława Stachiewicza na obchodach 25 rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego. 1960 1960 pol.
Materiały warsztatowe
20 Notatki Wacława Stachiewicza poświęcone relacjom polsko-brytyjskim w Wielkiej Brytanii. 1950 1952 pol.
21 Uwagi Wacława Stachiewicza dotyczące służby wojskowej generała Józefa Jaklicza. Notatki, korespondencja, relacje. 1939 1966 pol.
22 Uwagi Wacława Stachiewicza do artykułu pt. "Idy Marca". 1960 1960 pol.
23 Uwagi Wacława Stachiewicza poświęcone przyczynom klęski wrześniowej w 1939 roku i sytuacji w Europie. Notatki, korespondencja. 1944 1964 pol.
24 Notatki Wacława Stachiewicza dotyczące misji generała Kazimierza Sosnkowskiego do Małopolski we wrześniu 1939 roku. 1943 1943 pol.
25 Notatki Wacława Stachiewicza poświęcone relacjom niemiecko-rosyjskim w XX wieku. 1952 1961 pol.
26 Notatki Wacława Stachiewicza poświęcone działalności komunistów w Polsce. 1962 1962 pol.
27 Uwagi Wacłąwa Stachiewicza dotyczące generała Józefa Rómmla. Notatki, korespondencja. 1959 1959 pol.
28 Spis zagadnień do rozmów i korespondencji. 1948 1971 pol.
29 Notatki Wacława Stachiewicza do artykułu o Józefie Piłsudskim na 100 lecie urodzin. 1967 1967 pol.
30 Kopia pamietników generała Józefa Jaklicza. 1960 1970 pol.
31 Odpis odczytu generał Aleksandra Litwinowicza w obozie dla internowanych w Targoviste. 1947 1947 pol.
32 Materiały dotyczące przyczyn klęski wrześniowej. Kserokopie dokumentów, korespondencja. 1933 1940
Materiały działalności twórcy spuścizny
33 Sprawa zatrzymania Wacława Stachiewicza w Belgradzie. 1940 1975 pol.
34 Działalność Władysława Stachiewicza w Komisji Historycznej badającej przyczyny klęski wrześniowej. Protokoły, korespondencja. 1947 1954 pol.
35 Kopie dokumentów z archiwów rumuńskich, niemieckich i Instytutu Władysława Sikorskiego w Londynie dotyczące pobytu Wacława Stachiewicza w Rumunii. 1939 1940 pol.
36 Kopie materiałów z Archiwum Wojsk Lądowych Armii Republiki Francuskiej w Chateau de Vincennes poświęconych działalności Wacława Stachiewicza. 1936 1998 fr.
37 Rozliczenie środków Ministerstwa Spraw Wojskowych wykorzystanych przez Wacława Stachiewicza. 1940 1940 pol.
Korespondencja
38 Sprawa wyjazdu Wacława Stachiewicza z Algierii do Stanów Zjednoczonych. 1940 1940 pol, fr.
39 Listy Stanisłąwa Kopańskiego do Wacława Stachiewicza. 1946 1965 pol, fr.
40 Listy Józefa Wiatra do Wacława Stachiewicza. 1949 1972 pol.
41 Listy Wacława Stachiewicza do Kazimierza Sosnkowskiego. 1939 1940 pol.
42 Listy Henryka Tadeusza Piątkowskiego do Wacława Stachiewicza. 1965 1965 pol.
43 Listy Józefa Jaklicza do Wacława Stachiewicza. 1941 1972 pol.
44 Listy Gwido Langnera do Wacława Stachiewicza. 1940 1940 pol.
45 List Kazimierza Fabrycego do Wacława Stachiewicza z odpisem kwestionariusza. 1947 1947 pol.
46 Listy Wacława Stachiewicza do redakcji "Bellony". 1947 1960 pol.
47 List Stanisława Dwornickiego do Wacława Stachiewicza. 1941 1941 pol.
48 Listy Wacława Stachiewicza do Władysława Poboga-Malinowskiego. 1959 1969 pol.
49 Listy Ryszarda Wragi do Wacława Stachiewicza. 1964 1966 pol.
50 List Antoniego Szylinga do Wacława Stachiewicza. 1954 1954 pol.
51 Listy Wacława Stachiewicza do Klemensa Rudnickiego. 1954 1969 pol.
52 Listy Wacława Chocianowicza do Wacława Stachiewicza 1968 1969 pol.
53 Korespondencja Wacława Stachiewicza z Kołem 5 Pułku Piechoty Legionów. 1954 1954 pol.
54 Korespondencja Wacława Stachiewicza z Taduszem Munnichem 1959 1959 pol.
55 Korespondencja Wacława Stachiewicza z Janem Leśniakiem. 1968 1968 pol.
56 List Apoloniusza Zawilskiego do Wacława Stachiewicza. 1969 1969 pol.
57 Korespondencja Wacława Stachiewicza z Henrykiem Piątkowskim 1951 1954 pol., ang.
58 List Władysława Adnersa do Wacława Stachiewicza. 1970 1970 pol.
59 List Władysława Jedrzejewicza do Wacława Stachiewicza. 1970 1970 pol.
60 List Stanisława Krajewskiego do Wacława Jędrzejewicza. 1968 1968 pol.
61 List Józefa Sadlewskiego do Wacława Stachiewicza. 1968 1968 pol.
62 List Aleksandra Jerzego Narbuta-Łuczyńskiego do Wacława Stachiewicza. 1965 1965 pol.
63 List Stanisława Ujejskiego do Wacława Stachiewicza. 1971 1971 pol.
64 List A. Sikorskiego do Wacława Stachiewicza. 1972 1972 pol.
65 List Aleksandra Bregmana do Wacława Stachiewicza 1947 1947 pol.
66 Życzenia dla Wacława Stachiewicza. 1969 1971 pol.
67 Korespondencja Wandy Stachiewicz dotycząca wyjazdu z Algierii do Stanów Zjednoczonych, spraw prywatnych oraz osoby Władysława Stachieicza 1941 1974 pol, ang, fr.
Materiały o twórcy zespołu
68 Opinia pułkownika Johna Wilsona o Wcławie Stachiewiczu. 1937 1941 ang.
69 Wspomnienia i artykuły o Wacławie Stachiewiczu. 1983 1988 pol.
Załączniki
70 Materiały Michała Protasiewicza poświęcone Józefowi Jakliczowi. 1970 1976 pol.
71 Odpisy korespondencji dotyczącej zwolnień i zmian kadrowych po kampanii wrześniowej. 1939 1940 pol.
72 Listy Jana Żychonia do Mariana Kukiela. 1943 1943 pol.
73 Komunikat Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie o śmierci Aleksandry Piłsudskiej. 1963 1963 pol.
74 Odpis listu Hermana Pokornego do Michała Żymirskiego. 1946 1946 pol.
75 List Tadeusza Kutrzeby do Wacława Jędrzejewicza. 1946 1946 pol.
76 Odczyt Władysława Bortnowskiego poświęcony Zaolziu. 1943 1943 pol.
77 Rozkaz dzienny nr 122/2op wydany przez generała Romana Abrahama. 1939 1939 pol.
78 Korespondencja Józefa Jaklicza. 1968 1973 pol.
79 Odpis telegramu Ministerium Spraw Zagranicznych do Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. 1919 1919 pol.
80 Akt erekcyjny tablicy ku czci Orląt Lwowskich. 1971 1971 pol.
81 Odezwa najstarszych żołnierzy Rzeczpospolitej. 1975 1975 pol.
82 Resume des Conditions de l`Armistice avec l`Allemange. 1940 1945 pol.
83 Karty pocztowe od Zygmunta Wendy do Henryka Piątkowskiego. 1940 1940 pol.