Regulamin korzystania z Archiwum IJP

 1. Osoby korzystające z Archiwum obowiązuje:
  • pozostawienie w szatni okrycia wierzchniego, teczek, toreb, plecaków;
  • wypełnienie podania o dostęp do Archiwum Instytutu (PDF do pobrania poniżej)
  • zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów poza teren Instytutu;
  • zakaz korzystania z telefonów komórkowych;
  • zakaz reprodukowania/skanowania/fotografowania materiałów archiwalnych własnym sprzętem bez uzgodnienia
  • zakaz wnoszenia na teren Archiwum wszelkich posiłków i napojów.
 2. Instytut pobiera za korzystanie z Archiwum dzienną opłatę administracyjną w wysokości £15.00.
 3. Pracownicy Archiwum mogą odmówić udostępnienia materiałów szczególnie cennych oraz w złym stanie zachowania. W takich przypadkach materiały udostępnia się w postaci reprodukcji.
 4. Jednorazowo udostępnia się nie więcej niż jedną kolekcję archiwalną lub jeden album fotograficzny.
 5. Ze względu na ochronę zbiorów, oryginały materiałów sprzed roku 1950 nie podlegają powielaniu.
 6. Archiwum świadczy odpłatne usługi reprograficzne. Cennik znajduje się poniżej. Termin odbioru kopii do ustalenia z pracownikami Archiwum.
 7. Uzyskanie reprodukcji ze zbiorów Archiwum nie jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody na jej publikację.
 8. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować utratę prawa korzystania z Archiwum IJP.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2016.
Cennik usług (295.64 kB)