Uroczyste otwarcie nowej siedziby Instytutu

17 sierpnia o godz 16.00, po długiej pracy związanej z przeprowadzką i urządzaniem nowego wnętrza, Instytut Józefa Piłsudskiego oficjalnie otworzył drzwi dla publiczności. Na uroczystości pojawili się honorowi goście, wielu pracowników Polskiego Ośrodka Społeczno - Kulturalnego i innych polskich instytucji w Londynie oraz członkowie i pracownicy Instytutu. Konsulat Polski w Londynie reprezentował konsul generalny, Ireneusz Truszkowski. Wśród gości witaliśmy osoby od lat zaprzyjaźnione z Instytutem, jak i nowe, odkrywające to miejsce po raz pierwszy.

Symbolicznego otwarcia dokonał prezes Instytutu Mieczysław Stachiewicz poprzez przecięcie wstęgi rozpiętej przed popiersiem Józefa Piłsudskiego. Po powitaniu gości przekazał zaś głos Adamowi Klupsiowi, który skierował swe słowa do anglojęzycznej części zgromadzonych.

Szczególne podziękowania zostały skierowane w stronę Ministerstwa Kultury, które w istotny sposób wsparło trud tworzenia nowej siedziby. Podziękowano również muzealniczce Jolancie Pol i grupie jej współpracowników za wykonanie i zrealizowanie projektu nowego wnętrza Instytutu oraz sekretarz generalnej Instytutu Annie Stefanickiej za długi trud i zaangażowanie w prace związane z przeniesieniem siedziby.

Przemówienia zostały zakończone wręczeniem odznak Instytutu. Tym razem otrzymali je: Alicja Whiteside, Ewa Stefanicka i Roman Kukliński.

Goście z dużym uznaniem wypowiadali się na temat odmienionego i unowocześnionego wnętrza, wielu z nich zostawiło też swe słowa uznania w księdze wpisów dla gości. Najczęściej chwalono kompozycję muzealną podkreśloną odpowiednio dobranym oświetleniem, nową kolorystykę i wielkoformatowe fotografie Józefa Piłsudskiego przygotowane przez muzealników z Warszawy.
Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze, dla wielu stało się też zachętą do kolejnych odwiedzin i współpracy z Instytutem.
Od tej pory zapraszamy wszystkich w stałych godzinach pracy, tzn. we wtorek i czwartek między 10.30 i 16.30, na drugie piętro w budynku POSK.
2013-08-29

Zobacz także