Historia, cele i zadania

Główna sala muzealna i zarazem pracownia
Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie.

Powstanie i Rozwój

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie jest kontynuacją Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski, który powstał w Warszawie w latach 1923-24. Po śmierci Marszałka J. Piłsudskiego, Instytut ten został przemianowany na Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski.

Przerwana w 1939 roku działalność Instytutu w Warszawie podjęta została po wojnie, na emigracji niepodległościowej. W marcu 1947 r. powołano do życia Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie (IJPL). Inicjatorami jego odtworzenia byli m.in. Władysław Bortnowski, Tytus Filipowicz, Kazimierz Iranek Osmecki, Tadeusz Münnich, Aleksandra Piłsudska, Wacław Stachiewicz i in.

Od 1972 roku siedziba Instytutu znajduje się w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK) w zachodniej dzielnicy Londynu Hammersmith.

Cele i Zadania

Instytut zajmuje się gromadzeniem, zabezpieczaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem materiałów historycznych (archiwaliów, publikacji i eksponatów muzealnych) z okresu najnowszej historii Polski; w szczególności tych pośrednio lub bezpośrednio dotyczących osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego współpracowników.

Do zadań Instytutu Piłsudskiego jako placówki naukowo - badawczej, należy również rozpowszechnianie wiedzy o Polsce i jej historii poprzez prowadzenie samodzielnych badań, ogłaszanie drukiem opracowań historycznych, organizację odczytów, wykładów i wystaw związananych z patronem oraz rocznicami niepodległościowymi.

W realizacji powyższych pomaga dwóch pracowników etatowych oraz przyjeżdżający okresowo z Polski archiwiści.
Najważniejszą i najliczniejszą siłą Instytutu jest wielopokoleniowa, "oddana sprawie" grupa wolontariatu!
« powrót