Enigma w Muzeum Instytutu

Egzemplarz Enigmy, który od lat znajduje się w posiadaniu Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie, został ponownie wyeksponowany w głównej sali muzealnej.
Ten unikalny przedmiot, który od lat budzi zainteresowanie miłośników historii, został wyprodukowany w Polsce na zlecenie Biura Szyfrów II Oddziału Sztabu Głównego Wojska Polskiego kilka lat przed wybuchem II wojny światowej. Jednym z głównych zadań Biura było rozszyfrowywanie niemieckich depesz wojskowych, stąd, dla zachowania ścisłej tajemnicy prac, siedziba instytucji została przeniesiona z centrum Warszawy do ośrodka wywiadu w Lesie Kabackim pod Warszawą.

Na podstawie planów polskiej Enigmy wyprodukowano do czasu wybuchu wojny niewiele ponad 30 egzemplarzy maszyny (we Francji podczas wojny około 20), wśród nich prezentowaną obecnie w Instytucie. Urządzenie okazało sie niezwykle pomocne w pracy polskich kryptologów związanej z łamaniem niemieckich szyfrów. Szczególne sukcesy w tej dziedzinie odnieśli Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski.

Według informacji odnalezionych w pamiętnikach i korespondencji, 13 września 1939 roku polskie Enigmy, wraz z innymi urządzeniami używanymi przez polski wywiad, zakopano wraz z dokumentacją w lasach pod Włodzimierzem.

Nie wiemy jaki był późniejszy los zakopanych maszyn, mamy natomiast pewność, że Enigma prezentowna obecnie w Instytucie Piłsudskiego, to jedena z niewielu na świecie pozostałości wybitnej pracy polskich kryptologów.
Enigmę można oglądać w siedzibie Instytutu w każdy wtorek i czwartek, w godzinach 10.30 – 16.30. Serdecznie zapraszamy.
2012-05-19