Zbiory Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie - Biblioteka

Przedwojenna prasa w zbiorach Instytutu

Księgozbiór IJP Londyn

Biblioteka Instytutu obejmuje sześć tysięcy pozycji książkowych, broszur i wydawnictw ciągłych.

Gromadzony księgozbiór łączy się z kierunkiem pracy naukowej i prowadzonych przez Instytut badań historycznych. Jest on nieodzownym uzupełnieniem i pomocą naukową dla osób korzystających z archiwum.

Biblioteka dzieli się na dział archiwalny, tj. wydawnictw do 1939 r. i ogólny. Posiada bogatą literaturę z zakresu historii Polski od 1863 roku. Znajduje się tu m.in. zbiór prac Józefa Piłsudskiego, komplet przedwojennego wydania Pism Zebranych. Ważną część księgozbioru stanowi polska i zagraniczna literatura dotycząca Józefa Piłsudskiego, m.in. angielska biografia R. Landau Pilsudski the Hero of Poland (1930), francuska Le Maréchal Pilsudski 1867-1919 napisana przez A. Muhlstein (1939), czy tez włoskie opracowanie O. Colautti Nowa Giuseppe Pilsudski (1928). W Bibliotece znajduje się również niewielki dział książek nie związanych bezpośrednio z profilem działalności Biblioteki, ale stanowiących cenny dodatek do zbiorów jak np. Biblia Święta wydana w Berlinie w 1864 r.

Stan opracowania i udostępnianie

Większość książek i broszur trafia do Biblioteki w postaci darów; m.in. szereg pozycji po Związku Kadetów i Kole Związku Lwowian. Darowizny od osób indywidualnych i organizacji są podstawa rozbudowy księgozbioru. Tylko nieliczne książki zostały bezpośrednio zakupione przez Instytuty Piłsudskiego w Londynie. Prawie wszystkie wydawnictwa łączą się tematycznie z profilem działalności Biblioteki.

Księgozbiór przechowywany jest w osobnym, zamkniętym pomieszczeniu, rozmieszczony na nowoczesnych regałach kompaktowych. Ze względu na skromne warunki lokalowe, zbiory biblioteki podlegają dokładnej selekcji. Dublety są przekazywane do Biblioteki Polskiej POSK, a część na kiermasze organizowane przez londyńskie instytucje oświatowe.

Trwają prace nad przyłączeniem katalogu Biblioteki Instytutowej do już istniejącej bazy danych Biblioteki POSK. Obecnie w komputerowej bazie danych znajduje się już 1500 pozycji. Podczas komputeryzacji przeprowadzana jest selekcja książek oraz zmiana w ustawieniu książek na półkach.

Książki udostępniane są dla badaczy do korzystania na miejscu w godzinach urzędowania Instytutu. Instytut nie prowadzi wypożyczalni.